První ze stavebních úprav se odehrála na sídlišti Míru. "Tentokrát šlo o rekonstrukci chodníků, schodišť, vybudování nových stezek, nového mobiliáře, veřejného osvětlení, přístřešku na odpady a to vše od mateřské školy Mírová směrem k večerce u „lesáckého paneláku“," upřesnil. Ještě chybí vysadit stromy a další zeleň. Do výsadby se Vimperští pustí na podzim. Na sídlišti při regeneraci došlo také k navýšení kapacity parkovacích míst.

Mohou na umělku

Mladí i dospělí fotbalisté mají k tréninkům nové, moderní, multifunkční hřiště „umělku“ na bývalém škvárovém hřišti, které bude rovněž sloužit školám i veřejnosti. Hřiště bude osvětlené ze stožárů, což umožní trénink v podvečerních hodinách. Ani na areál na Vodníku Vimperští nezapomněli, opravili tam veřejné osvětlení. Zároveň prodloužili rozvody vody a proudu, tak aby bylo možné zasněžovat větší část areálu. "Odpadne tahání hadic po louce. Pro zkvalitnění podmínek sportování je vybudováno zcela nové zázemí pro sportovce a organizátory tréninků a závodů v tomto areálu nad spodní loukou," doplnil Zdeněk Kuncl.

Často diskutované téma, co bude a kdy s prostorem po bývalé prodejně nábytku pod zimním stadionem, je u konce. V létě byly zahájeny práce na úpravě prostoru v okolí zimního stadionu a na podzim by mělo být vše dokončeno včetně nového parkoviště po bývalé prodejně, kde přibude celkem 20 parkovacích míst, které budou sloužit nejen návštěvníkům sportovního areálu a zimního stadionu, ale také místním lidem z blízkého okolí.

Školáci jdou do nového

Největší část financí letos Vimperští podle slov starostky Jaroslavy Martanové vložili do základních škol. "Proinvestovali jsme tam čtyřicet milionů korun," řekla. Už od jara se začalo v ZŠ Smetanova s generální opravou školní jídelny včetně souvisejících prostor. Současně s touto stavbou proběhla rekonstrukce sociálního zázemí v druhém nadzemním podlaží, které využívá DDM. Dotační peníze zase pomohly s kompletní rekonstrukcí obložení v obou tělocvičnách této základní školy.

Horní budova ZŠ TGM v ulici 1. máje má kompletně zrekonstruovaná sociální zařízení, včetně umyvadel v učebnách a kabinetech. Při této opravě byly vyměněny vnitřní dveře v budově a okna v hygienických zařízení ve všech podlažích. I tady pomohly peníze z dotací.

Nezapomínají na osady

V květnu začala generální rekonstrukce kořenové čistírny odpadních vod na Lipce. Již od roku 2016, kdy byla zpracována dokumentace, byla tato akce plánována. Tuto náročnou stavební akci z technologického hlediska a zachování její funkce, bylo nezbytné rozdělit do dvou let. V příštím roce by měla být stavba dokončena.

Práce související s opravou požárních nádrží pokračovaly i letos. Na Sklářích je obnovena původní nádrž na návsi a zbývá dodělat úpravu okolí. V osadě Bořanovice byla zahájena další etapa rekonstrukce kaple. Na základě odborného posudku byly poraženy čtyři lípy kolem této kaple a do budoucna budou nahrazeny novými.

Rozhodli sami lidé

V rámci participativního rozpočtu bylo přáním klientů a zaměstnanců nemocnice vybudovat lávku přes Křesánovský potok, díky které se zkrátí trasa pro vycházky na Vodník pro ty, kteří jsou méně pohybliví nebo upoutáni na invalidní vozík. Lávka již slouží svému účelu. Jsme rádi, že jsme mohli toto přání splnit a akci realizovat.

Investice podpořené dotací:

Regenerace panelového sídliště – 6 mil. Kč,

Multifunkční hřiště – 2,8 mil. Kč,

Rekonstrukce kuchyně ZŠ Smetanova – 8,5 mil. Kč,

Požární nádrž na Sklářích – 1,5 mil. Kč,

Obložení v tělocvičně ZŠ Smetanova – 1,6 mil. Kč,

Rekonstrukce sociálních zařízeních na ZŠ TGM – 10,7 mil. Kč,

Oprava osvětlení na Vodníku – 180 tisíc Kč,

Klášterec – připojení na vodovod – 3 mil. Kč,

Revitalizace veřejného prostranství před zimním stadionem – 5 mil. Kč