Problematiku zachování heren ve městě se zastupitelé Vimperku zabývali letos opakovaně, a to přesto, že má v platnosti od 20. dubna 2012 platnou vyhlášku, která provoz výherních a loterijních zařízení zakazuje na celém území města včetně osad. Zastupitelé tak v pondělí rozhodovali o tom, zda vyhlášku změní, v tom případě jak, nebo ji ponechají v platnosti beze změn a tím pádem legální provoz heren postupně skončí tak, jak budou nabývat právní moci rozhodnutí o zrušení povolení vydaných ministerstva financí. Přepracování vyhlášky by v podstatě znamenalo adresné vyjmenování heren, které získají povolení dál tuto činnost provozovat, a spolu s tím dopracovat a podepsat deklarace předloženou provozovateli heren.

Pondělní rozhodnutí vimperských zastupitelů neměnit znění platné vyhlášky zakazující hazard na správním území města dalo provozovatelům heren jasný signál, žádné prodloužení se nekoná. To ovšem neznamená, že by legální hazard z města zmizel s prvními sekundami roku 2014. Podle vedoucího odboru bytového a hospodářského MěÚ Vimperk Martina Kalouse totiž právní moci nabylo pouze jedno ze zhruba patnácti rozhodnutí ministerstva financí o zrušení jím vydaného povolení k provozování sázkových her a loterií ve Vimperku. Většina společností, které přístroje ve městě mají, podala totiž proti rozhodnutí rozklad k ministrovi financí a je tedy jen na něm, kdy rozhodne, a také který to bude. Pokud bude rozhodovat až člen nového vládního kabinetu, mohou herny počítat možná i s měsíci dalšího života.


Ten se jim ale tak jako tak krátí. V diskusi ke změně vyhlášky zakazující ve Vimperku hazard, zněly argumenty z obou názorových stran. Zjevně největší apel proti hernám vycházel ze sociální situace ve Vimperku, bezpečnostní situace a zneužívání sociálních dávek. Druhá strana si za argument vzala především nemožnost zabránit zneužívání sociálních dávek v jiných městech, kde herny fungují a rovněž fakt, že s nulovou tolerancí jde ruku v ruce vznik nelegálních heren a bezzubost státu i samospráv tento problém řešit.


Podobně, jako při předchozích jednáních, nejostřeji vystoupila proti hernám zastupitelka Věra Vávrová. „Chtěla jsem vědět, kolik bylo v hernách provedeno kontrol a počet zásahů. Pokud jde o kontroly, těch v hernách a nonstopech provedli strážníci městské policie od začátku letošního roku celkem 699 a další dvě provedli ve spolupráci s Policí ČR. Zásahů, které si vyžádali přímo provozovatelé heren, nebo na základě požadavků obyvatel, bylo ze strany městské policie 113 a dalších sedm výjezdů bylo ve spolupráci s Policií ČR. Tato čísla, myslím si, mluví za všechno a je patrné, jak to ovlivňuje bezpečnost ve městě, o kterou všichni usilujeme. Každý zastupitel by měl zvážit, co vlastně chce. Chápu, že můžeme argumentovat finančním přínosem pro město, ale druhá věc je bezpečnost. V hernách hrají převážně Romové, kteří v hernách utápějí peníze z dávek, navíc činnost městské policie spojená s provozováním heren znamená další výdaje z našeho rozpočtu," upozornila Věra Vávrová.


Podle přítomného zástupce provozovatelů heren Pavla Tomandla je ale třeba rozlišovat, zda byly výjezdy do herny, nebo do restaurace. „Ti, co chodí do heren, chodí i do normálních hospod a restaurací. To, že tam jsou někde vzadu automaty, ještě neznamená, že někdo dělá problémy v herně. Občas prostě přijde problematický host a může dělat problémy jak v herně, tak v normální restauraci, kde automaty nejsou," hájil se Pavel Tomandl. „To je sice pravda, ale mluvím o nonstopech, a ty to ovlivňují negativně. Problematické osoby, které dělají pak problémy na veřejnosti, se právě tam přemisťují ve večerních a nočních hodinách. Nehledě k tomu, že kultura takového podnikání je občas dost špatná. Navíc osoby z takových zařízení, často sedí před hernami a pokřikují na ostatní a dělají nepořádek," trvala si na svém Věra Vávrová.


Většina zastupitelů se nakonec po diskusi shodla na tom, že vyhlášku měnit nehodlají, i když přijdou o několik milionů korun do rozpočtu. "Argumenty, které zde zazněly, respektuji, nicméně mne nepřesvědčily, abych zvedla ruku pro změnu vyhlášky. Myslím si, že pokud vzniknou černé herny, pak budeme bojovat dál. Vimperk je malé město a sociální problémy tu jsou. Stává se, že okamžitě po vyplacení dávek s nimi člověk odchází do herny a dochází tam k fyzickým potyčkám, kdy se druhý člen rodiny domáhá alespoň části dávek, aby měl prostředky na chod rodiny, přesto jsou dávky prohrány v automatech," uvedla místostarostka Jaroslava Martanová.

Mezi odpůrce provozování heren ve Vimperku patří od začátku i zastupitel Stanislav Hlava. "Za poslední volební období jsme tu přijali možná stovky usnesení a já mohu říct, že usnesení, kterým jsme přijali vyhlášku o zrušení výherních automatů, přijala veřejnost velmi kladně, nesetkal jsem se s nikým, kdo by mi řekl, že jsme rozhodli špatně. Zastupuji tu vimperské občany, a proto budu hlasovat proti změně vyhlášky. Nevím, jak budou hlasovat ostatní zastupitelé, ale bylo by dobře, kdyby to zde přítomní novináři zaregistrovali a možná před příštími volbami to připomněli, protože pochybuji, že jakákoli strana si dá před volbami billboard, že bude prosazovat hazard ve Vimperku," vyzval zastupitel Hlava.

jeho slova nezůstala bez okamžité odezvy zastupitele Romana Hajníka. „Byl bych velmi nerad, aby se diskuse vedla směrem k příštím volbám. Také jsem si přečetl článek v Prachatickém deníku a již před časem jsem říkal, že kdyby byla na stole skutečně nějaká formulace poměrně restriktivních a vymahatelných opatření, jak regulovat hazard ve městě, dokázal bych si představit, že bych pro to ruku zvedl. Za současné bezpečnostní situace, jakou ve městě máme a víme, jak je vratká a snadno se může změnit, v téhle situaci bez ohledu, co bude za rok, ruku pro změnu vyhlášky nezvednu," zareagoval Roman Hajník.

K jeho názoru jej vedou podle něj jasné důvody. "Je fakt, že si celou dobu říkáme, kolik z toho město má, ale položme si otázku, kolik z toho mají ti, kteří to provozují. Kdyby jim to neneslo, dělat to nebudou. Nikdo nevyčíslil, a bylo by to zajímavé, proti milionům zisku z hazardu, kolik nás stojí řešení problémů spojených s provozem heren. Po zvážení všech argumentů pro i proti, dnes nejsem schopen ani ochoten zvednout ruku pro to, aby se vyhláška změnila, i když vím, že to systémově dobře není. Nicméně doba, ve které teď žijeme, tomu nenahrává a byl by to z naší strany hazard si s tím zahrávat. Jestli je to cesta správná, ukáže budoucnost, já věřím, že ano," doplnil Roman Hajník.

Diskusi k předloženému bodu pak uzavřela před hlasováním opět věra Vávrová. "Chápu, že se tu hájí podnikání, se kterým osobně nesouhlasím. Ale chtěla bych vědět, kdo herny kontroluje, protože já jsem si je prošla a sedí tam skutečně děti. Majitelé, i když věřím, že budou pro kontrolu dělat všechno, nezajistí, aby tam neseděli učni ze škol. I když to vše chápu i jako podnikatel, nemůžu zvednout ruku pro změnu vyhlášky," řekla a podle svých slov se vzápětí i zachovala.

Proti předloženému návrhu změnit obecně závaznou vyhlášku zvedli ruku zastupitelé Karel Střeleček, Emil Janda, Roman Hajník, František Řehoř, Jaroslav Zámečník, Jan Líkař, Šárka Janásková, Věra Vávrová, Bohumil Petrášek, Jaroslava Martanová a Stanislav Hlava. Hlasování se zderželi pouze Pavel Dvořák a Dagmar Rückerová.