Budovy Základní školy ve Smetanově ulici už dělníci v tomto týdnu opustí. Pustili se tu do sociálního zařízení pro děti na prvním stupni, opravili sociální zařízení u tělocvičny a zároveň i povrchy v tělocvičně. Navíc, podle slov Lukáše Sýse, místostarosty města, zatemnili i okna v malé tělocvičně. „V létě se tu nedalo cvičit, pražilo sem sluníčko,“ poznamenal.

Celkový účet, který dostane radnice na stůl, je téměř čtyři a půl milionu korun. Původně počítala ovšem až s téměř šesti miliony, vysoutěžená cena byla o milion a půl nižší.

Podstatně vyšší částku spolyká Základní škola T. G. Masaryka. Ta na tři měsíce zavřela školní jídelnu, práce v ní začaly už v červnu. Důvodem této dočasné výluky v provozu kuchyně je zahájení rozsáhlé rekonstrukce, o kterou vedení Základní školy TGM na základě požadavků a připomínek hygieniků i na základě neuspokojivých výsledků různých revizí usilovalo již několik let.

Podle Lukáše Sýse se po zajištění nezbytné projektové přípravy a stavebního povolení pro letošní rok podařilo v městském rozpočtu vyčlenit celkem dvanáct milionů korun. „Prioritně jsou určeny na pokrytí veškerých nákladů spojených s touto stavební akcí,“ poznamenala.