Vimperští radní totiž na konci měsíce června rozhodli, že uzavřou smlouvu na opravdu komunikací ve městě, a to chodníku v ulici K. Weise, uliční vpusti Nad Stadionem, parkoviště v ulici Smetanova a nechají opravit chodník v Sušické ulici. „Vybrali jsme firmu z Prachatic, s níž uzavřeme smlouvu o dílo,“ potvrdil starosta Vimperka Pavel Dvořák. Právě stav chodníků byl jedním z problémů, který se nelíbil místním.