Právě demolice kapličky, která je ve špatném technickém stavu, byla jedním z návrhů, který dostali zastupitelé na stůl. Kapličku město letos přijalo do svého vlastnictví od soukromého majitele a chtělo se pustit do její obnovy. „Jenže podrobný průzkum ukázal, že její obnova bude finančně náročná. Nabízelo se několik řešení, mimo jiné i výstavba repliky, která by stála stejně jako oprava stávajícího havarijního stavu,“ přiblížil Michal Janče z odboru investic a údržby vimperského městského úřadu.

Zastupitelé ale její demolici neschválili, zajímá je i historie kapličky.

Právě historie kapličky zajímala především Petra Bednarčíka (ČSSD). „Zatím čekáme na odpověď farního úřadu, protože bližší informace k historii kapličky nemáme, i když jsme se je snažili získat,“ vysvětlil Michal Janče z odboru investic a výstavby.

„Pokud bychom měli hlasovat o osudu kapličky, přikláněli bychom se po diskuzi v radě k variantě demolice kapličky a výstavbu pietního místa,“ uvedl Pavel Dvořák, starosta Vimperka.

Radní Zdeněk Kutil připomněl ještě jednu variantu, a to možnost, že by o záchranu kapličky měl zájem některý ze spolků, nebo by se mohla na záchranu památky uspořádat například veřejná sbírka, která by na opravy přispěla.

Zastupitelé se tak nakonec shodli na tom, že zatím kapličku k zemi nepošlou, budou pokračovat v přípravě projektu na její záchranu.