Jihočeský kraj totiž na sklonku roku nechal ve velmi omezeném nákladu vyrobit faksimili prvotisku Soliloquií, knihy kterou v roce 1484 vydal německý typograf Johanes Alakraw právě ve Vimperku.

Jeden je doma

Nově vytištěná kopie má sloužit jako dárek vzácným hostům kraje, ať již při příležitosti ministerských setkání a konferencí či při jiných příležitostech.
K tomuto účelu nechal kraj vytisknout pouhou stovku exemplářů a po jednom uložil v depozitáři a v Jihočeském muzeu.“
Protože jde o záležitost významně spjatou s dějinami našeho města, požádali jsme kancelář hejtmana o darování dvou exemplářů a následně jsme jeden obdrželi,“ přiblížil cestu faksimile do Vimperka starosta Pavel Dvořák.
Originální výtisky se zachovaly pouze tři, z čehož je jeden neúplný a ve Vimperku se nenachází ani jediný. Tuto mezeru by teď měla zaplnit právě darovaná kniha.
„Doslova se mi chvějí ruce. Zatím je kniha na radnici a budeme jednat o tom, kam ji umístíme,“ dodal Pavel Dvořák.

Dva nedostali

Původní představa radnice ale počítala s jednou knihou v muzeu a s druhou na radnici. Nicméně starosta neskrýval radost ze získání alespoň jednoho výtisku. Navíc se tak stalo v roce, kdy si Vimperk připomíná další významné knihařské výročí a to sto let, které uplynuly od úmrtí Johanna Steinbrenera.

Kam s ní?

Nadšení sdílela i Milena Smolová, vedoucí vimperského muzea, které patří pod Správu Národního parku Šumava. „Že tento tisk byl vyhotoven vím. I to, že bylo o něj požádáno, ale nevěděla jsem, že se podařilo získat alespoň jeden exemplář a mám z toho velkou radost. Samozřejmě, že bychom ho rádi měli vystavený v muzeu, ale nevím, jak se radnice rozhodne,“ reagovala na sdělení, že se Soliloquii podařilo pro město Vimperk získat Milena Smolová.
Jak bylo řečeno, o tom, kde bude vzácný tisk umístěn radnice ještě nerozhodla.

Jaroslav Pulkrábek