Díky spolupráci Jihočeské hospodářské komory, Města Vimperk, Střední školy a Základní školy Vimperk, Nerudova a společnosti Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o., byla tato cena udělena třem absolventům technických učebních oborů Střední školy a Základní školy Vimperk. Všichni, níže uvedení žáci, prospěli s vyznamenáním a svými znalostmi a dovednostmi u závěrečných zkoušek prokázali, že si ocenění skutečně zaslouží.

Nejvyšší příčku obsadil Tomáš Liščák (učební obor Opravář zemědělských strojů), druhé místo získal Radek Bauer (učební obor Pokrývač) a třetí místo obsadil Jan Vacík (učební obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje), za nějž cenu převzala jeho sestra. „Jsme rádi, že naše škola patří mezi třináct odborných škol v Jihočeském kraji, na nichž se ocenění uděluje,“ uvedl Petr Žuravský, ředitel školy. V současné době je pozitivní podpora učňovského školství, která vede ke zvyšování jeho prestiže velice důležitá.

Kateřina Koubová