Majitel společnosti René Ščiran a zástupce neziskové organizace Český domov Antonín Štromajer chtěli lidem vysvětlit, jaký režim si pro zřizovaný dům představují. Ke slovu se ale příliš nedostali, a když dostali, tak zase neodpověděli na otázky, kterými je Vimperáci zasypali. Smíchem je pak Vimperští odměnili za to, když René Ščiran upřesnil, že v polovině hotelu by měl být azylový dům a v polovině zůstane hotel pro návštěvníky šumavského města. „A kdo by tam s nimi chtěl bydlet?"


Stejný názor má i vedení města v čele se starostou Bohumilem Petráškem a místostarostkou Jaroslavou Martanovou. Radní Věra Vávrová zástupcům společnosti vytkla, že nejprve nejednali 
s radnicí a chtěla vědět, zda znají situaci ve Vimperku. „Víte kolik lidí tu připadá na jedno volné místo? Víte kolik máme míst v mateřských 
a základních školách," ptala se. René Ščiran musel přiznat, že neví. Dodal, že nechce ubytovaným hledat práci.


V hotelu Vltava jsou už ubytovány tři sociálně slabé rodiny, které se o objekt starají. „Nechceme sem stěhovat tři sta Romů, to jsme nikdy neřekli," marně uklidňoval dav René Ščiran. Poukázal na to, že stejnou ubytovnu má 
také v Českých Budějovicích 
a nejsou tam žádné problémy. Ze sálu ale pánové odcházeli při hlasitém skandování: „My vás tady nechceme."