Dvoučlenné družstvo žáků oboru Instalatér, Jan Pokorný a Milan Novotný, ukázalo, že svému řemeslu opravdu rozumí a červnových závěrečných zkoušek se nemusí obávat. Ve středu se zúčastnili krajského kola soutěže s názvem Učeň instalatér 2019 pořádané Cechem topenářů a instalatérů ČR. Soutěžící museli v sedmi disciplínách prokázat jak znalosti z teorie, tak i praktické dovednosti. Čekal je test 100 otázek. Po jeho absolvování čekala praktická část – pájení a lisování mědi, sváření plastů, sváření uhlíkaté oceli, kompletace umyvadla včetně zkoušky těsnosti sifonu a kompletace závěsného systému toalet.

Hodnotící komisi tvořili zástupci Cechu topenářů a instalatérů a další odborníci v oboru. Obdiv všech zkušebních komisařů patřil našemu Janu Pokornému, který nastoupil do soutěže se zraněným kolenem a mohl chodit jen s velkými obtížemi. Poslední disciplínu již absolvoval s obrovskými bolestmi a montáž prováděl téměř vleže.

„Kluci bojovali jako lvi a jsem na ně opravdu hrdý. Tato soutěž je i pro mě velkým poučením, protože vidím, jak naši žáci pracují ve stresu a mohu se tak na některé nedostatky s tím spojené zaměřit při výuce,“ uvedl učitel odborného výcviku oboru Instalatér Jaroslav Šandera. Za úspěchem žáků stojí kromě jejich dobře odvedené práce také kvalitní příprava pedagogy školy Jaroslavem Šanderou a Vlastimilem Jiráněm.

Kateřina Koubová