Město čeká rok úsporných opatření, která se nevyhnou ani chodu radnice. S úsporami se museli vyrovnat i jednotlivé odbory již v loňském roce. Pro letošek zatím nic podobného od vedení města nezaznělo.

„Minulý rozpočet jsme stanovili pro vnitřní správu na tvrdých podmínkách vycházejících ze skutečnosti roku 2006. Jednotliví správci kapitol i příspěvkových organizací dostali přísné limity. Teď vidíme, že se někdo jelo skutečně až na krev a někde to bylo na hraně,“ uvedl starosta Pavel Dvořák. Podle něho se zatím nedá odhadnout ani to, co bude muset radnice lidově řečeno pohřbít z hlediska projektů pro příští rok. „Zatím čekáme na výsledky vyhodnocení žádostí o dotace z ROPu, což by mělo být na začátku listopadu. V současné době si děláme analýzy. Velmi mne například překvapil stav, kdy na radnici platí několik let různé typy smluv na telekomunikační služby. Smlouvy přitom absolutně neodpovídají současným možnostem a nabídkám. Proto jsem dal příkaz k řešení komplexní nabídkou. Znamená to, že i v takových zdánlivě maličkostech půjdeme při sestavování rozpočtu do detailů, abychom zlevnili chod radnice,“ tvrdí starosta.

A podle dalších údajů se rozhodně nejedná o haléře. Jen za poplatky za telekomunikační služby bez internetu hradí radnice ročně více než 710 tisíc korun včetně 19 procent DPH. „Jsou tu přitom možné úspory více než dvacet procent, a to mne nadzdvihlo ze židle. Proto nyní jednáme s operátory o generálním řešení. Zabýváme se úsporami energií. Od příštího roku jsme se přihlásili na výzvu E-Onu do tarifní třídy Jistota+, což znamená ve srovnání s letošním rokem slevu na veřejném osvětlení 24 procenta,“ naznačil další možné úspory starosta.

Deník/Miroslav Fuchs