Zastupitele s ní seznámil starosta Bohumil Petrášek. „Před sebou máte prázdný formulář na návrh na usnesení. Prosím, aby každý, kdo bude předkládat nějaký návrh, tak učinil písemnou formou s podpisem a přiložil jej k pořizovanému zápisu," vyzval kolegyně a kolegy v zastupitelstvu starosta.


O odůvodnění tohoto kroku požádal Prachatický deník na následném setkání starosty s novináři. „Že se na to ptáte právě vy," začal v odpovědi starosta. „Vy jste zjistili, že v našem zápisu ze zastupitelstva byl pod návrhem usnesení, které bylo schváleno, uveden někdo jiný. To byl hlavní důvod, abychom vždy měli zcela jasně naformulováno usnesení a uvedeno, kdo je jeho autorem," vysvětlil Bohumil Petrášek.
Jen připomeňme, že zmiňované usnesení se týkalo příspěvku na provoz chirurgické ambulance projednávaný na zastupitelstvu v září. Na rozpor s tím, co je uvedeno v zápise z jednání a skutečností zřejmou ze zvukového záznamu, upozornil Prachatický deník v článku v listopadu letošního roku.

„Je pravdou, že se vše nezaznamenalo a je to pak komplikované ve chvíli, kdy se má ověřit a upravit zápis z jednání. Nepřehráváme si kompletně celý záznam z jednání a jsou body, k nimž je diskuse hodně bohatá a náročná, takže mohou vzniknout nepřesnosti. Podobně komplikované bylo z tohoto pohledu jednání o honitbách nebo k hernám," připustila místostarostka Jaroslava Martanová.

Podle vyjádření místostarostky města Jaroslavy Martanové je nově zvolený způsob písemného předkládání návrhů na usnesení správný a ověřený i z jednání zastupitelstva Jihočeského kraje.


Dosavadní zvyklostí u některých vimperských zastupitelů totiž bylo, že návrh na usnesení formulovali velmi obecně a výslednou podobu nechávali na zapisovatelce Renatě Svobodové a tajemníkovi Zdeňku Ženíškovi. „Renato, nějak to tam upravte," to byla pak velmi častá výzva směrem k zapisovatelce. Není divu, že pak mohou vznikat problémy, kterých si při často obsáhlých a rozvleklých diskusích z přítomných vlastně nikdo nevšimne, přestože by to měl zaregistrovat minimálně předkladatel návrhu na usnesení i ověřovatelé zápisu.
Podle starosty má nový systém odstranit i možné nepřesnosti při tvorbě usnesení v tom, že jeden zastupitel navrhne usnesení, další jej jen v něčem doplní, takže konečný návrh může být dílem více zastupitelů. „A chudák ten, kdo pořizuje zápis, aby se v tom vyznal. Navíc někdy bývá formulace usnesení hodně obecná, takže je to i tlak na zastupitele, aby své návrhy formulovali co možná nejpřesněji," dodal starosta.