Výuka je rozdělena na dvě části, teorie a praxe. Teoretická část se koná ve třídě a tam se děti seznámí s tím, jak se mají chovat na silnici, se značkami i průjezdy křižovatkou tak, aby jejich chování na silnici bylo bezpečné. V praktické části pak zkouší jízdu přímo na dopravním hřišti a musejí se chovat podle toho, jak se naučili v teoretické části výuky. „Vyučujeme děti ze čtvrtých ročníků základních škol už zhruba šest let pod záštitou Besipu,“ popsala vyučující Michaela Kunešová.

Nehoda poblíž Němčic na trase z Netolic do Českých Budějovic.
Pokus zachránit kachnu na silnici u Němčic skončil nehodou tří aut

Podle učitelky musejí děti znát veškeré dopravní značky, pravidla chování v dopravním provozu ale také povinnou výbavu kola. „Na konci obou kurzů naši malí žáčci skládají závěrečný test. Na jeho základě získají průkaz cyklisty, což je pro děti první řidičák. Ten mohou získat právě v deseti letech, tedy ve čtvrté třídě,“ poslala Michaela Kunešová s tím, že její žáčci jsou šikovní a získat průkaz cyklisty pro ně není žádný problém.