Tak by se daly charakterizovat oslavy tisíciletí Zlaté stezky, které během letošního a následující roku proběhnou jak v Čechách, tak v Bavorsku. Přestože se zmíněné výročí víceméně vztahuje na větev Prachatickou a první zmínka o té vimperské je až z roku 1312, nezůstává ani letos město pod Boubínem stranou.
„V rámci slavností se uskuteční dvě stěžejní akce, a to Soumarské slavnosti v červnu a o posledním víkendu v srpnu pak Slavnosti Zlaté stezky. V rámci celého projektu proběhl u nás i českoněmecký seminář věnovaný Zlaté stezce a další akce se konají pod hlavičkou radnice či gymnázia,“ představil zapojení Vimperka do oslav ředitel kulturního střediska Jaroslav Pulkrábek
Vimperský odbor kultury a cestovního ruchu vydal v rámci výročí knížečku věnovanou vimperské větvi stezky, nechal vyrobit zbrusu nové informační panely na naučné stezce vedoucí ze Strážného do Vimperka a z projektu bylo financováno i odvlhčení minimuzea Zlaté stezky ve sklepení staré vimperské radnice. Gymnázium se pak zapojilo formou literární soutěže. Město nestálo stranou ani při oficiálním zahájení Milenia, které proběhlo v polovině dubna na hranicích nedaleko Českých Žlebů, kam vyslalo jak své šermíře, tak divadelníky.
„Veškeré akce spojuje společná grafická podoba plakátů a propagačních materiálů. V provozu jsou i dvojjazyčné internetové stránky s programem. Nezanedbatelným přínosem celé miléniové slávy bylo zapojení velkého množství obcí, měst, organizací i spolků na obou stranách hranice do společné práce jak při bezpočtu sezeních nad přípravou, tak při samotné realizaci projektu,“ ocenil probíhající spolupráci Jaroslav Pulkrábek.