„Dnešní obyvatelé a návštěvníci Vimperka vnímají zámek jako velmi konkrétní prostor, ohraničený hradbami a budovami zámku. V minulosti však pozemky a budovy zázemí zámku tvořily zámecký okrsek – v podstatě samostatnou malou čtvrť. Do zámeckého okrsku patřila například budova nad zámeckou alejí, kterou dnes vlastní Český svaz chovatelů, dělostřelecká bašta Haselburg s pozemky okolo, dva hospodářské dvory, zámecký špitál nebo zámecká obora (Thiergarten). Oboru, která přiléhala k severozápadní straně zámku a nacházela se tedy v zámeckém okrsku, můžeme s jistotou doložit k roku 1835. Z tohoto roku totiž pochází nejstarší dostatečně detailní mapa, která zahrnuje i oboru a dokonce obsahuje jednoduchý zákres lesního porostu protkaného pěšími cestičkami. Při terénním průzkumu v březnu 2022 se navíc ukázalo, že v terénu lze stále identifikovat značnou část cestní sítě i se dvěma vyhlídkami,“ vysvětlil kastelán zámku Vojtěch Brož.

Díky přírodním kvalitám a blízkosti zámku, městského opevnění, bývalého Schwarzenberského pivovaru a náměstí, je zámecká obora pozoruhodné místo, které by mohlo zpestřit návštěvnickou mapu Vimperka. Nabídne ojedinělý pohled na skalní ostroh s Vlčkovou věží a zámkem a příjemnou zastávku i pro místní obyvatele.

Do zámecké obory by se podle studie dalo vstoupit ze tří stran. První vstup, který dnes jako jediný existuje, by se nacházel nad zámkem v blízkosti dělostřelecké bašty Haselburg. Další by se měl vybudovat v Pivovarské ulici nad bývalým Schwarzenberským pivovarem, kde se dnes nachází Cukrárna Pod Zámkem a fitness centrum. Třetí vstup by měl vzniknout po jednání s vlastníky přilehlých pozemků mezi rodinnými domy v Pivovarské ulici. Tento vstup by měl navazovat na stávající turistický okruh po červené turistické značce, kudy vede naučná stezka Vimperka, který dále pokračuje ke Křížové cestě.

V letošním roce se podařilo zprůchodnit úsek mezi Černou bránou a dolní baštou. Tento úsek by měl v budoucnu společně s oborou tvořit celou stezku kolem opevnění. V oboře by měla vzniknout odpočinková místa, vyhlídky a informační panely o zámku a oboře. „Návrh studie zámecké obory vytvořil ateliér Facha architekti. V roce 2023 bychom chtěli zadat zpracování projektové dokumentace, jejíž součástí by byl již rozpočet celé akce. Následně budeme hledat finanční prostředky na realizaci z dotačních titulů,“ uzavřela starostka města Jaroslava Martanová.