Radní proto mimo zadání zakázky malého rozsahu také jmenovali členy hodnotící komise, kteří se budou zabývat nabídkami zaslanými do veřejné zakázky. „Její předpokládaná hodnota by neměla dosáhnout ke dvěma milionům bez daně z přidané hodnoty,“ informoval starosta Vimperka Pavel Dvořák.