Radní totiž doporučili zastupitelům, aby vydali Obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, konkrétně omezení činností způsobujících hluk. Návrh, který radní zastupitelům předkládají, by měl začít platit s navrženými změnami od 10. července letošního roku. „Na radnici máme stížnosti od obyvatelů, kteří nemohou v noci spát,“ dodal starosta Pavel Dvořák.