Budoucí podoba vimperského zámku, zachování tamního muzea, personální otázky, výběr nového kastelána zámku i možnosti využívání zámeckých prostor pro nejrůznější akce, to vše zajímalo Vimperáky, kteří ve středu v podvečer chtěli slyšet odpovědi na řadu otázek od ředitele NPÚ Petra Pavelce.


Ten inicioval svolání besedy poté, kdy se otevřeným dopisem obrátila skupina vimperských obyvatel se svými připomínkami k aktuální situaci na zámku přímo na ministra kultury Daniela Hermana. Hlavními tématy bylo zachování muzea na zámku, záměry NPÚ při rekonstrukci zámku, ukončení pracovního poměru s bývalým vedoucím muzea Ladislavem Čepičkou, změněné podmínky využívání prostor zámku pro pořádání kulturních a společenských akcí, ale i váznoucí komunikace mezi veřejností a novým kastelánem Vojtěchem Brožem.


Za nejzásadnější sdělení ze strany ředitele Petra Pavelce lze bezesporu označit záměr NPÚ ucházet se s projektem na rekonstrukci zámku Vimperk o částku 140 milionů korun v příštím roce z evropských fondů v rámci Integrovaného operačního programu. Ten je totiž zaměřen na obnovu národních kulturních památek a památek UNESCO. A zámek Vimperk získal maximální prioritu mezi jihočeskými památkami, o čemž svědčí i fakt, že se při přípravě projektů dostal dokonce před památku UNESCO Telč.


Z úst Petra Pavelce zaznělo i ujištění, že NPÚ nadále počítá s muzeem. „Na zámku chceme držet kontinuitu muzea, tedy rozšíříme a nově designujeme zámecké muzeum. Počítáme do budoucna dokonce s jeho celoročním provozem," ubezpečil ředitel NPÚ.


Nejen v personálních záležitostech má podle jeho slov kastelán Vojtěch Brož jeho podporu. „Kastelán byl vybrán ve standardním výběrovém řízení. Vybírali jej zkušení správci památkových objektů a další odborníci. Je mladý, ale co se mu nedostává na dosavadní praxi, může postupně doplnit na týmové práci, na kterou jsme v NPÚ zvyklí," uvedl Petr Pavelec.


Podle jednoho z autorů otevřeného dopisu ministru kultury středeční schůzka všechny obavy nerozptýlila. „Nicméně jsem jen jedním z autorů toho dopisu a bude záležet i na ostatních, jak se k informacím Petra Pavelce postaví," sdělil Jan Vávra k otázce dalšího osudu otevřeného dopisu. Přestože se jako zástupce jednoho z vimperských spolků dokázal s novým kastelánem dohodnout na podmínkách využití zámeckých Arkád, vnímá negativně, že se počet akcí pořádaných na zámku a ve spolupráci s ním v loňském roce po nástupu nového kastelána rapidně snížil.