„Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, klesající počet absolventů elektrotechnických oborů, nízký zájem o techniku,“ popsala personalistka Kateřina Decknerová důvody, proč se firma ve spolupráci se školou do soutěže pustila. „Oslovili jsme deset škol a více než 170 žáků se účastnilo školního kola, které se uskutečnilo začátkem března.

Do finále pak nastoupila šestice tříčlenných týmů, a to ze Čkyně, Husince, Stach, Šumavských Hoštic, Vimperku a Zdíkova,“ popsal, co předcházelo finálovému klání, ředitel vimperského Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické Jan Heřta.

Samotnou soutěží však lákání nových studentů na technické obory nekončí. Gymnázium od nového školního roku nabídne studentům třetích a čtvrtých ročníků dva nové volitelné technické předměty, což jsou Administrace průmyslových procesů a Základy elektrotechnického měření.

„Předměty budou koncipovány prakticky. Naším cílem je přiblížit studentům fungování reálné firmy. Na výuce se budou podílet odborníci z Rohde&Schwarz,“ nastínila další rozvoj spolupráce mezi školou a firmou Kateřina Decknerová.

Studenti mohou na exkurze a přednášky zaměřené na marketing nebo personalistiku. „Chceme žákům přiblížit náplň práce různých profesí a zároveň jim umožníme vyzkoušet si přijímací pohovor v češtině a němčině,“ doplnil ředitel Heřta. Gymnázium by totiž chtělo časem nahradit obor programování studiem informačních technologií.

JAROSLAV PULKRÁBEK