Poslední květnový večer na vimperském zámku patří skvělým šumavských sklářům. Součástí večera bude i vernisáž výstavy sklářských výtvarníků otce a syna Eliášových s názvem Eliáš & Eliáš: Dialog. Program je podle kastelána zámku Zdeňka Svobody připraven od čtyř až do devíti hodin večer. „Sklářský večer na zámku Vimperk je pilotním programem z připravovaného cyklu Zajímavosti muzea Vimperska. Jeho cílem je představit historii zámku a zdejšího regionu pomocí konkrétních příběhů některých sbírkových předmětů uchovávaných v expozicích či depozitářích na zámku Vimperk,“ řekl vimperský kastelán.

Výjimečná je událost hlavně tím, že se odehraje také v prostorách večerního zámku a představí historii a současnost skla i sklářských close Expozice skla v Muzeu Vimperska. info Zdroj: Zámek Vimperk zoom_in Expozice skla v Muzeu Vimperska. výrobků. Mnoho novinek se návštěvníci dozvědí při mimořádných komentovaných prohlídkách po expozicích Muzea Vimperska s kurátorkou Evou Reitspiesovou. Prohlídky se zaměří hlavně na sbírky šumavského skla. „Chtěla bych naše návštěvníky seznámit nejenom s fenoménem šumavského sklářství, ale také se zajímavými příběhy sklářských výrobků a jejich tvůrců,“ láká návštěvníky Eva Reitspiesová. Návštěvníci tvořivých dílen si zase pod vedením Josefa Mráze z Kašperských Hor vytvoří podmalbu na sklo nebo si na památku vyzdobí pohár gravírovacím perem. Pod taktovkou zámecké konzervátorky Evy Říhové zájemci poznají náročnou práci restaurátorů skla. „Připravím střepy ze skleněného poháru, aby si návštěvníci mohli sami vyzkoušet, jak postupovat při lepení rozbitého skla, aby poničený artefakt získal zpět svou krásu,“ popsala Eva Říhová. Sklářský večer začíná od čtyř hodin odpoledne, brány zámku se uzavřou v devět hodin večer. Základní vstupné je 140 korun, snížené 110 korun, děti od 6 let zaplatí 40 korun.

Součástí programu bude i vernisáž výstavy Eliáš & Eliáš: Dialog, sklo – plastiky – obrazy, jež chce ukázat a připomenout díla, která nejenom pro veřejný prostor vytvořili otec a syn, Bohumil Eliáš a Bohumil Eliáš mladší. Jak podtitul výstavy napovídá, návštěvníci se mohou těšit na barevné sklo, obrazy a plastiky obou autorů.

close Zámek Vimperk. info Zdroj: Zámek Vimperk zoom_in Zámek Vimperk.

Muzeum Vimperska je součástí státního zámku Vimperk, kde sídlí od roku 1959. V letech 2018–2021 zde vznikly nové expozice, které připomínají především vimperské fenomény - sklářství a knihtisk. Dalšími tématy jsou šlechtické lovecké zábavy, zimní sporty a turistika, zaniklá místa na Šumavě, Vimperk a Šumava očima výtvarných umělců, církevní umění regionu nebo každodenní život na Šumavě.