„Chci, aby se poplatek ze metr čtvereční předzahrádky snížil na polovinu, tedy ze dvou na jednu korunu a zároveň, aby bylo jasně stanoveno, že za předzahrádku bude její majitel platit pevně od začátku května do konce září bez ohledu na to, jak dlouho ji skutečně má,“ vysvětlil se slovy, že do městského rozpočtu by šla částka nižší o sedm tisíc.

Zastupitelé se sejdou v pondělí v 15.30 hodin v sále MěKS.