Herní sestava s dřevěnou konstrukcí byla pořízena zhruba před deseti lety a v centru města patřila k nejoblíbenějším a nejvyužívanějším. Také z toho důvodu je nutné její urychlené odstranění, aby nedošlo k případnému poranění dětí. „Při běžném pohledu totiž není žádné poškození patrné,“ říká pracovnice odboru životního prostředí Městského úřadu ve Vimperku Eva Mikulová, která má dětská hřiště ve městě na starosti. „Kontrola, prováděná každý rok jednou měsíčně vždy od března do listopadu, odhalila závažné napadení dřevěné nosné konstrukce hnilobou. Podezření na hnilobu potvrdilo odříznutí části prvku. Závada je neodstranitelná, proto musí dojít k demontáži celé herní sestavy.“

Dětské hřiště v parku u ZŠ T. G. Masaryka bylo otevřeno na jaře roku 2005 na místě původního hřiště, které výrazně poškodily povodně v roce 2002. Dominantní prvek se skluzavkou a průlezkami byl pořízen částečně z povodňového daru města Bohumín. Podle vimperské starostky Jaroslavy Martanové se v příštím roce bude počítat s nahrazením sestavy jiným odpovídajícím herním prvkem.

Při budování nového hřiště už se bude chtít město spíše vyvarovat dřevěných konstrukčních prvků. Prachatickému deníku to potvrdil vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Vimperk Josef Kotál. „Musím říct, že ze stavu herní sestavy, nebo přesněji dřevěné konstrukce, jsme byli hodně rozladění. Celé to stálo zhruba tři sta padesát tisíc korun a vydržela sotva deset let,“ zlobí se Josef Kotál.

Vimperští mají na ostatních dětských hřištích herní prvky, které mají jinou konstrukci a nové v parku by tedy měly více odpovídat ostatním herním prvkům ve městě. „Na jiných hřištích sice máme jednotlivě umístěny i menší dřevěné prvky, ale není to v takové míře. Většinou jsme dávali na hřiště kovové nebo plastové prvky. I tady po špatných zkušenostech uvažujeme o celokovovém prvku,“ doplnil.

Na otázku, zda se dá něco z odstraněného hřiště ještě použít, a zda nebylo možné poškozené konstrukční prvky vyměnit, Josef Kotál odpověděl, že prostá výměna nepřipadala do úvahy. „Uvažovali jsme o výměně nosných sloupů s tím, že bychom použili některé herní prvky. Jediné, co ale lze použít, jsou skluzavky, které patří k těm dražším herním prvkům. Jinak to použitelné není, protože bychom vlastně vyráběli celý nový herní prvek, ke kterému bychom potřebovali novou certifikaci,“ dodal.