Cílem předmětu APP bylo nalákat studenty 3. ročníku ke studiu takového pomaturitního oboru, jehož absolventy personalisté Rohde&Schwarz potřebují.

„Studentům jsme chtěli přiblížit fungování naší firmy a také je inspirovat ke studiu technických oborů. Částečně se to podařilo. Někteří studenti zájem mají. Minimálně teď mají jiný náhled na skutečný život firmy Rohde & Schwarz, kterou mnozí považovali jen za montovnu,“ uvedl Milan Černý, vedoucí výroby osazování desek plošných spojů.

„Předmět mi otevřel dveře do života, zatím byl tím nejzajímavějším, který jsem absolvovala. Nechtěla jsem studovat na vysoké škole, hodiny APP mě ale předsvědčily o její potřebnosti,“ uvedla studentka Dominika Němcová.

„Líbila se mi hodina, kdy nám představovali firemní metodiku, management a také posuzování kvality. Překvapilo mě, co všechno se v Rohde & Schwarz dělá,“ vyjmenovala další studentka Tereza Fleischmannová. „Pro příště by bylo dobré rozdělit učební látku do více ročníků,“ doplnila.

Firma Rhode & Schwarz chtěla na vimperském gymnáziu otevřít obor věnovaný elektrotechnice. „Zájem studentů ale nebyl takový, aby otevření oboru dovolil,“ uvedla vyučující předmětu APP Miroslava Tomášková.

Předmět se zkratkou APP trval po celý školní rok, studenti během něj absolvovali dva testy a museli sepsat dvě eseje. Jako lektoři se představili vedoucí různých oddělení firmy Rhode & Schwarz, ať to byla výroba, logistika, kvalita ale třeba i marketing nebo personalistika.

„Studenti se během jednotlivých vyučovacích hodin naučili používat softwarové nástroje, seznámili se s výrobním cyklem produktu. Důležitá byla také návštěva továrny, kde studenti poznali její fungování,“ uvedla Miroslava Tomášková.

Výuka předmětu APP bude pokračovat i v příštím roce. Lektoři mají do září čas vyladit obsah a případně naplánovat změny. Firma Rohde & Schwarz spolupracuje s mnoha vzdělávacími institucemi, například se Střední průmyslovou školou elektrotechnickou v Písku, ČVUT v Praze, Fakultou elektrotechnickou Západočeské univerzity v Plzni a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.

V Rohde & Schwarz pracuje v současné době více než 700 zaměstnanců, firma je tak největším zaměstnavatelem na Prachaticku a jedním z největších v Jihočeském kraji. Zabývá se kompletní výrobou měřících přístrojů či mobilních radiostanic a hledá nové lidi do všech oborů, nejvíce je potřeba zkušebních techniků, technologů, produktových inženýrů, pracovníků pro obsluhu strojů a různých zařízení.

Od července čeká zaměstnance navýšení mezd podle nové kolektivní smlouvy o 8,9 procenta. Průměrná mzda se tak ve firmě dostane nad celorepublikový průměr, který činí 27.521 korun.

K navýšení došlo rozhodnutím jednatele firmy Konrada Bartla. „Právě končící obchodní rok byl pro naši společnost rokem výjimečným. Společně se všemi zaměstnanci a našimi obchodními partnery jsme oslavili 15 let výročí založení společnosti a zároveň rozšíření výrobních ploch o dalších 8.500 m2. Trvalými investicemi průběžně obnovujeme technologický park, ať již v oblasti zpracování plechů nebo výroby elektroniky a automatizace,“ uvedl Bartl.

„Díky aktuálnímu stavu zakázek předpokládáme optimistický vývoj i v novém obchodním roce a zároveň se těšíme, že do naší rodiny budeme moci přivítat nové kvalifikované zaměstnance,“ uzavřel Bartl. Pavel Pechoušek