Žáci devátých tříd z Vimperka se tradičně ke konci roku schází u řeky Volyňky, aby zasadili svůj strom do Aleje absolventů. Jinak to není ani letos. Deváťáci, jejich učitelé, ředitelé obou vimperských základních škol i vedení města se sešli ve čtvrtek 30. května a žáci devítek si zasadili své stromy. Absolventské stromy si každý rok sází sice všichni deváťáci společně, ale každá třída zvlášť. Každý strom je následně označen cedulkou s datem, třídou a druhem zasazeného stromu.

Žáci devátých tříd z vimperských škol zasadili stromy u Volyňky.
Alej absolventů se rozrostla, Vimperští tradice dodržují

S nápadem kdysi přišli zástupci odboru životního prostředí Městského úřadu ve Vimperku, chtěli, aby vimperští deváťáci zanechali po sobě ve městě památku. Usoudili totiž, že mnozí z deváťáků své rodné město opustí a vracet se budou třeba jen na třídní srazy a právě u stromu absolventů mohou zahájit své setkání. Všichni vědí, kde si svůj strom na památku vysadili.

Zdroj: Stanislav Falář