„Státní zastupitelství obdrželo prvotní informaci koncem minulého týdne, kdy byly zahájeny úkony trestního řízení ze strany Obvodního oddělení Policie ČR ve Vimperku. Jedna osoba je v této souvislosti prověřována z hlediska spáchání trestného činu výtržnictví. V současné době policisté vytěžují veškeré osoby, které by k případu mohly přinést jakékoli poznatky, a poté bude věc předána k projednání na územní odbor služby kriminální policie v Prachaticích,“ sdělila úvodem okresní státní zástupkyně Miroslava Prokešová. Připustila ale, že: „Do současné doby státní zastupitelství neobdrželo žádný podnět ani od občanů Vimperka, ani ze strany policie, že by se v tomto případě zde něco vůbec dělo.“ Vimperská radnice přitom v posledních dvou letech řešila celkem osmnáct případů ohlášení přestupků nejen proti občanskému soužití v ulici Na Výsluní.
Poznat, kde je pravda, je podle jejích dalších slov složité. „Ale jestliže určité chování trvá takhle dlouho a poškozeným není jen jediný člověk, zřejmě něco není v pořádku a je třeba se tím zaobírat. Jestliže opakovaně řeší připomínky i městský úřad, ale bez výsledku, plně chápu, že se lidé cítí bezmocní,“ řekla.
Domoci se toho, co v petici zaslané policii, třem ministrům současné vlády i radnici ve Vimperku, požadují obyvatelé výše zmíněné ulice, tedy odborného psychiatrického vyšetření jejich souseda, není podle státní zástupkyně nikterak jednoduché. „Pokud policie bude mít poznatky a bude dáno podezření, že podezřelý může trpět psychickou poruchou, bude v takovém případě přizván znalec v oboru zdravotnictví odvětví psychiatrie za účelem vypracování znaleckého posudku. Pokud bude dále uvedeno, že přichází do úvahy ambulantní nebo ústavní léčba, státním zastupitelstvím bude okamžitě akceptováno a podle toho dále postupováno,“ tvrdí státní zástupkyně.
Lidově řečeno to znamená, že buď bude okamžitě podán návrh na uložení ambulantní léčby, nebo v případě, že to znalec uzná za opodstatněné, bude podán návrh na uložení ústavní léčby. „To se stalo například nedávno u jiného obyvatele Vimperka, kterému byla uložena ústavní léčba. Proti tomuto rozhodnutí se sice odvolal, nicméně krajský soud rozhodnutí o ústavní léčbě vzápětí potvrdil,“ doplnila Prokešová s tím, že podobná rozhodnutí řeší zhruba jednou až dvakrát ročně a vždy se jedná o velice složité rozhodování. „Na jedné straně musím chápat situaci člověka, který má mnohdy zaměstnání, rodinu, ale ne vždy si dokáže uvědomit, že ústavní léčba je nutná s ohledem na jeho psychickou nemoc. Vždy musí být posuzováno, do jaké míry to člověka omezí, ale stejně tak vycházíme ze znaleckého posudku,“ vysvětlila státní zástupkyně. Podle ní u ambulantní léčby vznikají ty problémy, že je sice taková léčba uložena, ale dotyčný člověk na ni nedochází, nespolupracuje s ošetřujícím lékařem a pak bývá ambulantní léčba přeměňována na léčbu ústavní.
„Na druhou stranu musíme chápat i okolí člověka, které se obává vyhrocení situace, bojí se o své zdraví, majetek a někdy i život. Člověk, pokud je skutečně tak vážně nemocen, že mu byla uložena ústavní léčba, není schopen své jednání ovládat a rozpoznávat následky svého jednání,“ zdůraznila Prokešová.
Lidem, kteří se s podobným chováním setkají, dává státní zástupkyně jednoduchou radu. „Každý občan má právo obrátit se na orgány činné v trestním řízení, to znamená jak na policii, tak na státní zastupitelství, což se děje velice často. Setkáváme se řadou trestních oznámení od lidí, které postupujeme k prošetření policii a následně celou věc od obdržení oznámení dozorujeme. V žádném případě takové oznámení nezaložíme,“ ubezpečuje Prokešová.