Letošní prvenství není samo sebou. „Podle údajů, které shromažďuji od roku 2001, se obyvatelé skutečně naučili odpad třídit. V uvedeném roce se sebralo pouze 6,3 kilogramu separovaného odpadu na jednoho obyvatele, v letošním roce je to už 61,4 kilogramu,“ uvedl na dokreslení vývoje vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Vimperk Josef Kotál.
Podle něho má na tomto nárůstu velký podíl neustálá kampaň mezi obyvateli. „V roce 2003 se Vimperk zapojil do pilotního projektu na lepší třídění odpadu. Za čtyři roky jsme vložili do systému separace šest a půl milionu korun, přičemž třemi miliony přispěla akciová společnost Eko–kom, část poskytl v dotaci Státní fond životního prostředí ČR a zbytek vložilo město Vimperk. Z prostředků se řešila jednak informační kampaň obyvatel a také jsme vybavili všechny školy nádobami na tříděný odpad, vybudoval se sběrný dvůr a rozšiřoval se počet kontejnerů na separovaný odpad. Dnes máme těchto kontejnerů po městě 290,“ dodal Kotál.
V té době se podle vedoucího odboru životního prostředí nastartoval současný úspěch a v této oblasti nechtějí ve Vimperku jen žít z dosažených výsledků. „Připravujeme další projekty se zapojením evropských, státních i krajských dotací. Získali jsme 28 milionů korun na výstavbu kompostárny, která by se měla začít stavět v příštím roce a na níž jsou celkové náklady přes 31 milionů korun. Prostřednictvím Městských služeb Vimperk chystáme další projekt na zintenzivnění sběru separovaného odpadu, vytvoření dalších sběrových míst a následné dotřiďování na skládce v Pravětíně,“ nastínil Kotál další plány, které by měly vést k ještě vyšší úrovni separace odpadu. Podíl separovaného a komunálního odpadu je totiž v ČR na úrovni dvaceti až třiceti procent, zatímco v Evropské unii se pohybuje kolem padesáti procent, takže rezervy v dalším třídění zcela jistě jsou.
Jen za letošní rok činí náklady na systém sběru a svozu separovaného odpadu ve Vimperku přibližně 1,8 milionu korun. Z dalšího krajského projektu na pořízení nových nádob se Vimperským podařilo získat třicet tisíc korun a stejnou částku investovalo město. Téměř 950 tisíc pak získal Vimperk od Eko–komu za množství vytříděného odpadu. Jen pro srovnání, v roce 2002 obdržel za množství vytříděného odpadu Vimperk od Eko–komu pouhé 72 tisíce korun.
Tyto prostředky se vracejí zpět do systému separace na sběr a svoz tříděného odpadu. „Pozitivní na tomto vývoji je především fakt, že se nezvyšuje celkový objem komunálního odpadu a tím se hlavně plasty a dalším separovaným odpadem neplní skládka v Pravětíně,“ chválí vimperské obyvatele Josef Kotál.