Společně jí věnují v tento den tichou vzpomínku. K připomenutí Stáni, její veselé a spontánní povahy ale pořádá Občanské sdružení Stanislavy Chumanové, které vzniklo na její počest, v sobotu 23. září vzpomínkovou Diskotéku v hotelu Zlatá Hvězda ve Vimperku. Právě tam se Stáňa se svou partou tak ráda bavila na diskotékách Štěpána Smutného.

Stanislava Chumanová (6. 5. 1952 - 17. 9. 2007)

Pro přátele byla vždy Stáňa, se narodila ve Vimperku. Tady také strávila většinu svého života, zde chodila na základní školu a v roce 1971 maturovala na zdejší Střední ekonomické škole.

Do prvního zaměstnání nastoupila na ONV v Prachaticích, kde působila velice krátce jako korespondentka. Ještě v roce 1971 nastoupila do Lesního Závodu ve Vimperku, kde zůstala do roku 1976. Následující 3 roky pracovala v Praze v Podniku zahraničního obchodu Ligna. V roce 1979 se vrátila zpět na Šumavu a až do roku 1985 pracovala v Lesním Závodě Vimperk (závod Buk). Odsud odešla na místo účetní do hotelu Arnika v Kubově Huti. V roce 1992 začala Stáňa samostatně podnikat. Založila účetní firmu, podnikání později rozšířila a zaměstnala další účetní.

V roce 1998 kandidovala do městského zastupitelstva ve Vimperku jako nezávislá, bez podpory jakékoliv politické strany nebo uskupení. Získala nejvyšší (!) počet hlasů, ale protože nekandidovala za žádnou stranu, nedostala se ani do zastupitelstva. V následujících komunálních volbách v roce 2002 dala Stáňa dohromady sedmnáctičlennou kandidátku a volby vyhrála. Po 10 letech soukromého podnikání tak změnila zásadně svou profesi, když byla zvolena první starostkou Města Vimperk.

Z této doby si ji také většina Vimperáků dobře pamatuje. Byla to emotivní, velice přímá a energická žena. S lidmi jednala otevřeně, nic nepředstírala, hodně lidí inspirovala svým přístupem k práci. Nic pro ni nebylo neřešitelné, s každým se dovedla domluvit a každý také mohl za ní přijít. Práci pro město věnovala veškerý svůj volný čas, pracovala 12 i více hodin denně. Po dobu jejího starostování Vimperk jakoby "nabral dech".

Její vitalita a schopnost řešit s nadhledem i zdánlivě neřešitelné byla nakažlivá a probouzela v každém, kdo se Stáňou spolupracoval, chuť udělat víc a udělat to rád. Za dobu jejího působení ve starostenské funkci bylo ze strany vedení města učiněno mnoho kroků k zatraktivnění dosud šedivého a nijak výrazného Vimperka, ve kterém (kvůli porevolučním změnám ekonomických priorit) postupně skomíraly všechny podniky, jež celá desetiletí činily Vimperk Vimperkem. Proto bylo zajištění šance solidního zaměstnání pro obyvatele, zvelebení ulic i parků a podpora vzniku nových i oživení starých vimperských kulturních i sportovních tradic tím, čím Stáňa v době svého působení na radnici naplno žila.

Za doby jejího starostování rozkvetlo historické centrum města novými fasádami, rekonstruovanými ulicemi i regenerovaným parkem s krásnou fontánou. Byly položeny základy pro rozvoj stávajících i vznik zcela nových podnikatelských aktivit ve městě a v jeho satelitní lokalitě U Sloupů.

Stáňa za svého působení na radnici velmi podporovala spolupráci s příhraničním Bavorskem, především s partnerským městem Freyung. Díky této úzké spolupráci vznikla řada přeshraničních projektů, finančně podporovaných z EU fondů, bez kterých si už dnes kulturní život ve Vimperku nedovedeme představit. Namátkou můžeme jmenovat např. městské slavnosti v obou partnerských městech, nebo mezinárodní filmový festival NaturVision.

I přes plné pracovní nasazení si Stáňa našla vždycky čas na to, aby svou účastí v řadách diváků podpořila mnohá sportovní klání, četné kulturní události ve městě, školní slavnosti či olympiádu. Jako pravý patriot propagovala svoje město hrdě a neúnavně při každé vhodné příležitosti a tím pro Vimperk mnohé získávala. Svým osobitým a mnohdy až záviděníhodným způsobem bojovala za Vimperk a jeho obyvatele a Vimperk ji za to miloval. Proto v paměti i dnešní tváři města žije její úsměv a elán dodnes. V srdcích těch, kteří ji znali, bude žít neustále.

Mnoho lidí má Stáňu také spojenou se sportem. Hrála házenou a od roku 1978 také trénovala družstvo děvčat hrající krajský přebor. Mimo pravidelných tréninků s nimi jezdila na soustředění do Nové Pece. Aktivně se házené věnovala až do roku 1991 a poté spolupořádala turnaj v házené „Léto pod Boubínem - memoriál Pavla Urbana“, kterého se jako hráčka také vždy účastnila. Ráda jezdila na kole, na běžkách i sjezdovkách. Po mnoho let také zajišťovala letní tábor v Nové Peci jako hospodářka.

Vzpomínejme na Stáňu jako na aktivního člověka, který se vždy snažil pomoci tam, kde bylo třeba. Právě tato snaha POMÁHAT je hlavní částí jejího odkazu, který se snažíme i nadále naplňovat v Občanském sdružení Stanislavy Chumanové, z.s., v charitativní organizaci, která vznikla v roce 2008 na památku Stáni.

Neobyčejně lidský přístup paní starostky k potřebám obyvatel a mimořádné pracovní nasazení pro rozvoj města byly pro nejbližší přátele a spolupracovníky Stanislavy Chumanové impulsem k založení sdružení, které svou činnost zaměřuje na pomoc starším, nemocným a nemohoucím spoluobčanům i na podporu nadané mládeže. Práce sdružení navazuje na životní krédo paní starostky – pomáhat městu a jeho obyvatelům v oblastech, které zasluhují naši pozornost a péči. Sdružení tedy symbolizuje podanou ruku těm, jimž se mnohdy nedostává potřebné veřejné podpory.

Věra Vávrová, za Občanské sdružení Stanislavy Chumanové, z.s.