Spíše naopak, v plánu mají investice, z nichž dvě dosáhnou nákladů kolem padesáti milionů korun. A pokud to schválí zastupitelé příští měsíc, město bude muset kvůli svým plánům krýt rozdíl mezi příjmy a výdaji tím, že na investice sáhne do finanční rezervy.
Obě zmíněné největší investice se podle slov starosty Bohumila Petráška budou týkat vody. První stojí na jejím začátku, druhá na koncovém řetězci využití. „V návrhu rozpočtu pro příští rok máme první etapu rekonstrukce úpravny vody v Brloze za šestnáct milionů korun a také areál vodních sportů, jehož první etapa má rozpočtové náklady kolem třiceti milionů korun," shrnul Bohumil Petrášek dvě nejzásadnější investice příštího roku ve Vimperku.

Ilustrační fotoRozpočet tedy mají Vimperští už připravený a tento týden bude vyvěšený k připomínkování. Zastupitelé jej dostanou na stůl ke schválení beze změn, nebo s navrženými úpravami v polovině prosince. V případě úpravny vody a areálu vodních sportů se změny s největší pravděpodobností očekávat nedají, protože obě akce v letošním roce prošly jednáním zastupitelů s obecnou shodou.
Přes dvě tak rozsáhlé investice by mělo v rozpočtu zbýt místo i na další. A nepůjde jen o drobnosti. „Máme v rozpočtu další slavnou akci, což je ulice Hraničářská. Z letošního roku na ni máme v rozpočtu zhruba 3,5 milionu korun, ale víme, že budeme muset další prostředky přidat," doplnil Bohumil Petrášek. Vimperk měl v letošním rozpočtu na Hraničářskou ulici připravených bezmála osm milionů korun. „Je pravdou, že když jsme zakázku vysoutěžili, část z původně plánovaných skoro osmi milionů korun jsme část použili. Na druhou stranu jsme do plánů opravy Hraničářské zahrnuli nejen letos plánovaný rozsah prací, ale přidali jsme k nim i zbylou část ulice včetně povrchu a vodovodu," dodal starosta.


Starosta Vimperku Bohumil PetrášekPamatováno je v návrhu rozpočtu pro rok 2014 i s financováním investic i odjinud, než z městských peněz. „S dotací budeme řešit například úpravu zahrad v mateřských školách, ale opět to znamená akci předfinancovat," upozornil Bohumil Petrášek. Do rozpočtu by se mělo na tuto akci dostat zhruba 3,5 milionu korun. A se zapojením dotace je předběžně počítáno také na neinvestiční akce. K těm patří podpora romského terénního pracovníka a asistentů prevence kriminality. „V rozpočtu je připravena i částka na asistenty prevence kriminality pro případ, že by město neuspělo se žádostí o dotace tak, aby jejich činnost pokrylo město plně z vlastních zdrojů," doplnil s tím, že se v příštím roce bude pamatovat i na pořízení nového vozidla pro městskou policii.


Plánované investice ovlivní svým způsobem i plánování rozpočtů příštích, které bude schvalovat po komunálních volbách zastupitelstvo v již novém složení. Vyhnout se tomu ale podle Bohumila Petráška možné není. „Jediné dva závazky, které předáme novému zastupitelstvu a vedení radnice, jsou dokončit v následujícím období rekonstrukci úpravny vody v Brloze a dokončení první etapy areálu vodních sportů. U obou akcí ale panovala při jejich schvalování obecná shoda a troufnu si odhadnout, že by tomu bylo stejně i v případě zcela jiného složení zastupitelstva," předpokládá starosta.


Ilustrační fotoNaproti tomu jisté není, nakolik sestavování rozpočtů po roce 2014 ovlivní další budoucnost letního sportovního areálu. Na začátku června příštího roku totiž vyprší platnost smlouvy uzavřené mezi TJ Šumavan Vimperk a městem. Ta zaručuje tělovýchovné jednotě každoroční půjčku ve výši sedm set tisíc korun od města, která je poskytována na údržbu areálu. Tělovýchovná jednota bude muset v následujících měsících rozhodnout, zda areál převede na město, nebo si jej ponechá a uhradí městu jednorázově jím poskytnuté prostředky. „V rozpočtu pro příští rok zatím počítáme se standardní částkou, jakou jsme do areálu poskytovali v minulých letech, což je sedm set tisíc korun. Nicméně Městské služby, které nyní mají na starost správu areálu, již nyní připravují žádosti o dotace na investice do areálu, jako kdyby areál byl v majetku města. Předjímat rozhodnutí valné hromady TJ Šumavan Vimperk, jak se rozhodne, co s areálem dál, ovšem nelze," zdůraznil Bohumil Petrášek.