Po úspěchu v hodnocení podmínek pro podnikání ve městě, kdy Vimperk skončil v rámci České republiky na šestém místě a spolu s Třeboní na osmém místě se jako jediný zástupce Jihočeského kraje dostal do první desítky, připsal si Vimperk za letošek další body v hodnocení třídění odpadu. V soutěži Jihočeského kraje My třídit umíme skončil mezi šestnácti městy nad sedm tisíc obyvatel na prvním místě.

„Hodnotí se každé čtvrtletí v několika kritériích od celkové výtěžnosti na jednoho obyvatele, počet druhů separovaného odpadu včetně obalů tetra-pak i co všechno obec v rámci sběru a svozu separovaného odpadu zajišťuje,“ shrnul stručně podmínky vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Vimperk Josef Kotál. Za prvenství v soutěži získají Vimperští nejen pamětní tabuli, kterou si převezmou 15. prosince, ale také 25 000 korun, které využijí pro další rozšíření systému separace.