Nejpozději do začátku února příštího roku by ve městě neměl zůstat ani jeden přístroj umožňující hazardní hry a sázky. Nakolik se ale totéž podaří v případě tak zvaných kvízomatů, zůstává otázkou.


Vimperk začal řešit osud heren a hazardu na svém území již v roce 2011, kdy vydal první obecně závaznou vyhlášku zakazující provoz výherních hracích přístrojů a videoloterijních terminálů v centru města. Následně vyhlášku zastupitelé zpřísnili a odsouhlasili úplný zákaz všech zařízení. Ta měla sice podle vyhlášky zmizet z města do konce roku 2013, nicméně jejich provozovatelé se proti zrušení povolení odvolali a ne ve všech případech již bylo rozhodnuto.


Navíc se ve Vimperku objevily tak zvané kvízomaty, které jejich provozovatelé obhajují jako vědomostní hru, podle ministerstva financí však naplňují znaky shodné pro zařízení podle loterijního zákona. A na ty se vztahuje povinnost povolení ministerstvem, které nikdo z nich ve Vimperku nemá. Podle města i podle ministerstva financí jsou tedy provozovány v rozporu se zákonem. Bývalé vedení se proto rozhodlo konat a na provozovatele kvízomatů podalo v září trestní oznámení. „Máme vyjádření od Policie ČR, že se případem zabývají. Požadovali od nás dodat ještě nějaké podklady, které jsme jim zaslali," potvrdil vedoucí odboru bytového a hospodářského MěÚ Vimperk Martin Kalous.


Při kontrole nebylo zjištění provozování kvízomatů to jediné, čím se Vimperští zabývali. „V několika hernách jsme totiž při kontrole zjistili také provozování několika videoloterijních terminálů, u kterých nebylo zrušeno povolení ministerstva financí. Proto jsme je vyzvali a oni obratem zahájili řízení o zrušení povolení," dodal Martin Kalous. Odhaduje, že zařízení povolované ministerstvem by měla zmizet z Vimperku začátkem příštího roku. „Vzhledem ke lhůtám, které souvisejí se zahájeným řízením, bych to viděl tak na začátek února, ale to bych považoval za úspěch, protože se dá ze strany provozovatelů čekat odvolání a následné podání rozkladu k ministrovi," naznačil Martin Kalous.


Podle dalšího sdělení by v tuto chvíli měly být provozovány tři herny se zařízeními povolovanými ministerstvem financí. „V jedné herně je jeden automat, v dalších jsou čtyři až pět. Nicméně řeší se dvě správní řízení se dvěma firmami o ukončení povolení," dodal vedoucí odboru. Sporné kvízomaty se podle slov Martina Kalouse ale nacházejí mimo zmíněné herny. Kromě trestního oznámení na provozovatele kvízomatů zaslalo město Vimperk také oznámení na specializovaný odbor ministerstva financí. „Služba kriminální policie, oddělení hospodářské kriminality v Prachaticích prověřuje na základě oznámení celkem pět případů z Vimperku, které se týkají provozování kvízomatů. Vzhledem k tomu, že věc je rozpracována a ve stádiu prověřování, se k případu zatím nebudeme vyjadřovat," uvedla policejní mluvčí Martina Joklová.