„Vimperk byl ve středověku typickým podhradním městem. Hrad pánů z Janovic vznikl kolem poloviny 13. století a samotné městečko někdy před rokem 1359. Po husitských válkách drželi Vimperk Kaplířové ze Sulevic, kteří vedli vleklé války s pasovským biskupem. Tyto války se staly hlavním podnětem k vybudování kamenných městských hradeb po roce 1479. Tvořila je hradební zeď s věžemi a věžovými branami. K hradebnímu systému patřilo také jeho dochované předsunuté opevnění, zvané Haselburg,“ uvedl na jednom z nových informačních panelů na Stezce okolo hradeb přední odborník na středověká opevnění. Vladislav Razím z Územního odborného pracoviště NPÚ středních Čech v Praze.

Do dnešních dob se dochovala jedna brána a čtyři bašty. V minulosti umožňovaly vjezd do města však brány čtyři a bašt bylo dokonce sedm. Nejlépe se dochovala bašta v severovýchodním nároží poblíž Černé brány, s mnoha střílnami různých typů pro tzv. hákovnice. Právě v úseku mezi Černou bránou a severovýchodní baštou se nachází Stezka okolo hradeb s pěti novými informačními panely. „Na panelech jsou ilustrace vimperské malířky Jany Plechingerové, autorem textů je PhDr. Vladislav Razím, na grafice se podílel autor vimperského loga a vizuálu Matěj Chabera. Náš odbor pak vytvářel doprovodné otázky pro děti o středověkých řemeslech. O zhotovení panelů a jejich nesnadnou instalaci se pak skvěle postarala vimperská firma Petra Poláka,“ vyjmenovala Lenka Pechoušková z odboru školství, kultury a cestovního ruchu ve Vimperku.

Poničenou dřevěnou sochu za sebou na Šumavě nechali turisté v sobotu 16. září.
Služba strážce přírody: Turisty ničitele na Šumavě nechceme

Panely zaujmou kromě obsahu svým moderním zpracováním, které nenarušuje vzhled kamenného zdiva hradeb ani okolní přírodu. „Byly navrženy a realizovány na základě pravidel nové městské vizuální identity a pod dohledem odboru památkové péče města. Vedle informačních panelů s turistickými okruhy, navigačního systému (směrovek) a vítacích tabulí tak Vimperk získává další elegantní doplněk veřejného prostoru, který reprezentuje historické hodnoty našeho města,“ doplňuje městský architekt René Dlesk.

Stezka byla slavnostně otevřena ve středu 13.září za účasti Vladislava Razíma a vedení města. „Pořízení panelů vyšlo na sto třicet tisíc korun a díky dotaci je částečně hrazeno z rozpočtu Jihočeského kraje. Do budoucna bychom chtěli stezku dále rozvíjet a obohatit ji o mobiliář a výhled z bašty na město. Stezka okolo hradeb je první etapou plánovaného okruhu kolem opevnění. V současné době se připravuje projekt na zpřístupnění bývalé zámecké obory, do které by se vzcházelo v místech, kde se nachází dělostřelecká bašta Haselburg a vycházelo v Pivovarské ulici. Bude to jistě příjemná a zajímavá procházka pro Vimperáky i návštěvníky města,“ uzavřela starostka Jaroslava Martanová.