Na konci minulého týdne si totiž zástupci města přivezli z Hradce Králové první místo v celostátní soutěži, která hodnotí nejen třídění odpadu, ale celkové řešení odpadového hospodářství, a prvenstvím mezi čtrnácti finalisty Vimperk jen potvrdil svou pozici i mezi srovnatelně velkými městy v Jihočeském kraji. O to víc může první místo v rámci celé České republiky těšit, že se do soutěže zapojilo zhruba šest tisíc měst a obcí.

Jak naloží město s finanční odměnou, která je se získaným titulem spojena a činí sto padesát tisíc korun, zatím vedoucí odboru životního prostředí ve Vimperku Josef Kotál nemá jasno. Každopádně ví, že peníze poputují zpět do systému nakládání s odpady. „Můžeme je využít k další propagaci mezi obyvateli města. I když jsme skončili první, pořád jsou rezervy v třídění," připouští Josef Kotál. Podle něho může být titul podnětem pro ty, kteří ještě netřídí. „Zastavují mě lidé a po gratulaci dodávají, že sice třídí, ale že teď začnou ještě víc," potvrzuje Josef Kotál. Pro velký podíl separovaného odpadu a vlastní skládce na směsný odpad se ve Vimperku daří navíc držet poplatek za odpad na částce 492 koruny za obyvatele a rok.