Kdy bude stavební činnost v Mírové ulici ukončena a lidé tam začnou parkovat?
Město už požádalo na odboru dopravy a silničního hospodářství o povolení předčasného užívání stavby. Řízení začalo a já věřím, se vyjádření k žádosti bude kladné a obyvatelé sídliště začnou opravenou ulici užívat už na konci září. Už tak měli v době rekonstrukce trpělivost velikou.

Kolik tam opravdu bude nového stání pro auta proti minulému parkování?
Legálních parkovacích míst je celkem 88. Místa, která budou navíc, to jsou ta na straně u základní školy, tak těch je 41 a k tomu plnohodnotná autobusová zastávka.

Proč říkám legálních? Záměrně. Po opravě tam vzniká obousměrný provoz, bez jakéhokoliv omezení při oboustranném parkování osobních vozidel. Všichni si jistě vzpomeneme, že jsme museli čekat, než projede auto z jednoho směru, abychom mohli projet. Proto se nesoustředím a navýšený počet parkovacích míst, i když to je na sídlišti důležité, ale zdůrazňuji klad v podobě obousměrného provozu a také vylepšení oblasti pro oko, a to nejen výměnou přístřešků pro kontejnery, ale celkovým vzhledem ulice .

Bude město dále pokračovat ve výstavbě nového parkování na sídlišti?
Chtěli bychom i nadále v regeneraci sídliště pokračovat. V současné době je zpracováván projekt a inženýrské činnosti na další části sídliště, a to parkování v ulici Luční, bezbariérové propojení prostoru od mateřské školy a víceúčelového hřiště s prostorem, který vede k prodejně ,,Detva“ a s prostorem nyní rekonstruované ulice. Dalším důležitým bodem této dokumentace je dvoupodlažní parkování v ulici SNP, které obyvatelům sídliště při parkování pomůže. Plánů máme hodně.