Oddíl boxu už zhruba rok spadá pod TJ Šumavan Vimperk. Od čtvrtka má také svou vlastní tréninkovou místnost, takzvanou boxovnu. Vedení klubu v čele s předsedou Liborem Kudláčem si původně myslelo, že půjde jen o další rozšíření nabídky sportů ve Vimperku. „Jenže milovníci tohoto sportu ve Vimperku chtějí víc a navíc jsou velmi pracovití. Našli si prostory v bývalé strojovně v budově TKB a tu začali vlastními silami opravovat,“ vysvětlil Libor Kudláč.

A protože vimperský klub zjistil, že je možné na další opravy získat dotační peníze, neváhal. „Povedlo se a zhruba od letošního ledna pracujeme a opravujeme,“ upřesnil s tím, že nová jsou nejen okna, elektroinstalace, podlahy, ale také šatny a sociální zázemí. Tréninkovou místnost sportovci vybavili zrcadly, různými tréninkovými pomůckami na box a pro další bojová umění, ale také bezpečnostními prvky.

Kompletní rekonstrukce prostorů vyšla na zhruba tři sta tisíc korun a milovníci bojových sportů ve Vimperku mají po deseti letech své vlastní sportoviště. „To mohou využívat nejen členové Box Clubu Vimperk, ale také veřejnost,“ ujistil Libor Kudláč.

Jan Král, tajemní TJ Šumavan pro Prachatický deník:
Ve čtvrtek 6. 12. otevřela TJ Šumavan Vimperk z.s. své vlastní sportoviště, které se nachází v budově TKB ve Vimperku. Pracovně ji říkáme „BOXOVNA“ a jak z názvu vyplývá, bude sloužit především oddílu boxu a bojovým sportům /MMA/.
Oddíl boxu rozšířil řady TJ v roce 2017 a jeho pracovití a iniciativní trenéři nejenže vytipovali tyto prostory, ale velmi se podíleli i na jejich přeměně. Vedení TJ pak provedlo administrativní kroky spojené s vypracováním projektu a změnou účelu užívání uvedených prostor. Z důvodu možnosti získání investiční dotace od Jihočeského kraje na rekonstrukce a opravy sportovišť jsme urychleně požádali radu města o změnu výpůjčky na dobu 10-ti let a dotační žádost jsme podali v nejpozdějším termínu, ale včas. Zároveň jsme zažádali dotace od Jihočeského kraje na vybavení sportovišť a podporu sportu a rovněž jsme podali žádost o dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na dotační titul „Můj klub 2018“. V obou těchto žádostech jsme v letošním roce uspěli, a tak jsme měli základní finance pro obnovu, rekonstrukci a dovybavení tohoto sportoviště.

Stavební rekonstrukce se úspěšně zhostili pracovníci Městských služeb Vimperk, krásnou podlahu a ring včetně ochrany sloupů proti úrazu dodala firma FIGHT SPORT s.r.o. z Olomouce, a pak už jen hodiny a hodiny dobrovolné práce členů box klubu spojené s dovybavením a úklidem prostor, aby nová tělocvična – BOXOVNA spatřila světlo světa.

Celá rekonstrukce včetně vybavení nás stála cca 300.000,- korun. V této souvislosti je třeba poděkovat zejména Městu Vimperk za pochopení pro sport, našim sponzorům a reklamním partnerům za finanční a materiálovou pomoc, všem dobrovolníkům z TJ Šumavan oddíl boxu a také našemu předsedovi Liborovi Kudláčovi za rychlou a včasnou administraci dotací, které hrály rozhodující finanční roli.

Jsme všichni rádi, že 6. 12. 2018 TJ Šumavan Vimperk z.s. může znovu otevřít své sportoviště a nabídnout možnosti aktivity zejména dětem, které v jeho řadách převažují. Zároveň věříme, že to není naše poslední akce.

BOXOVNA
- Boxerský ring se do Vimperka vrací po deseti letech, otevřel se 6. prosince.
- Vznikl v bývalé strojovně v budově TKB ve Vimperku.
- TJ Šumavan zajistil dotační peníze.
- Rekonstrukce vyšla na 300 tisíc korun, ale ruku k dílu přiložili hlavně členové Box Clubu Vimperk.