Viktor Lavička odmítá, že by se dopustil nějakého pochybení. Ale odstupuje kvůli kritice, která se týká toho, že při své funkci náměstka měl ještě dohodu o pracovní činnosti s dopravním podnikem, pro který dodělával rozpracovaný projekt, ale jak zdůrazňuje, práci pro dopravní podnik dělal ve volném čase. "Choval jsem se stejně, jako se chovám v jiných případech k jiným zaměstnavatelům. Dokončil jsem rozdělanou práci," zdůraznil Viktor Lavička.

Ke svému odstoupení Viktor Lavička uvedl, že mělo několik důvod. "Chci dokázat, že nelpím na politických pozicích. Jsem z Českých Budějovic a žiji ve městě celý život. Nestojí mi to za to, za současné situace zůstávat v pozici náměstka primátora," zdůraznil Viktor Lavička. Připojil, že jedním z důvodů je také to, co se strhlo na sociálních sítích po kritice, se kterou vystoupil jako první bývalý náměstek primátora František Konečný, stranický kolega Viktora Lavičky.

Viktor Lavička připojil, že by možná mohl pokračovat ve funkci, pokud by odolával nějaký čas kritice, ale zdůraznil, že věc probíral i s rodinou a nechtěl ji konfrontovat s tím, co někteří účastníci debat na sítích publikují. "To nechci řešit," konstatoval Viktor Lavička s tím, že jeho odstoupení je jednodušší i pro koalici, která vede radnici a koaliční partneři jeho rozhodnutí akceptovali. Na uvolněnou pozici náměstka by mohl podle informací Deníku přijít někdo z členů rady města zvolený za ANO.

Viktor Lavička by se měl nyní vrátit na pozici vedoucího útvaru obchodu v dopravním podniku, odkud před časem do funkce náměstka primátora přišel.

Deníku poskytl Viktor Lavička i následující prohlášení:

náměstek primátora města České Budějovice Viktor LavičkaViktor LavičkaZdroj: archiv Viktora LavičkyV minulém týdnu jsem byl na jednání zastupitelstva města zastupitelem Františkem Konečným dotázán, zdali jsem po mém nástupu do pozice náměstka primátora pobíral u Dopravního podniku města České Budějovice nějaké finance. Použil na mou adresu výroky jako „fatální selhání, morální selhání“, v souvislosti se mnou vyřkl slova jako lumpárna a další silné výrazy, o protikorupčních
principech hnutí ANO hovořil tak, jako by korupční znaky neslo právě mé jednání. Situaci popsal jako přilepšování si u podřízené firmy, které jsem podle něj „velel“.

Než budu pokračovat dále, tak bych chtěl zdůraznit, že v Dopravním podniku jsem byl zaměstnán jako vedoucí útvaru obchodu (ne jako tiskový mluvčí, jak je mylně uváděno) a zaměstnancem jsem i nadále, v současnosti však uvolněn pro výkon funkce náměstka primátora.

Věc, kterou zastupitel Konečný tak dramaticky na jednání zastupitelstva přednesl, je ve skutečnosti velice jednoduchá. V polovině června 2019 jsem byl zastupitelským klubem hnutí ANO téměř ze dne na den nominován na funkci náměstka primátora. Důvody, proč byla pozice náměstka neobsazena, jsou obecně známé a není třeba je komentovat. V té době jsem měl u svého stávajícího zaměstnavatele rozpracováno několik projektů, za které jsem byl osobně zodpovědný, a bylo potřeba je buď dokončit, nebo předat.

Marketingové oddělení, které bylo součástí útvaru obchodu, jehož jsem byl vedoucí, bylo ve fázi personální obměny a projekty bylo možné odevzdat pouze řediteli společnosti. V zájmu zdárného dokončení jsme se tedy dohodli na časově omezené spolupráci, která byla již v průběhu loňského roku, přesněji v září 2020, ukončena.

Bez toho by jeden ze zásadních projektů spočívající v tvorbě nové aplikace nabral mnohaměsíční zpoždění a pravděpodobně by se prodražil. Tato spolupráce byla na bázi dohody o provedení práce, mou prací byla administrace a řízení projektu a měsíční odměna činila 8,5 tis. Kč čistého.

Rád bych ale především okomentoval manipulativní výroky zastupitele Konečného, kterými úplně překroutil a pro své vystoupení vědomě lživě popsal vztah mezi zastávanou funkcí náměstka primátora a Dopravním podnikem. Gesční náměstek Dopravní podnik neřídí, natož aby mu velel, jak to říkal zastupitel Konečný. Dopravní podnik je samostatná akciová společnost, řídí ji představenstvo a dozorčí rada. Představitel města má pouze komunikační a metodickou roli, do fungování společnosti nezasahuje a nemá k tomu vůbec žádné možnosti.

Na základě uvedeného stále trvám na stanovisku, že se nejedná o porušení žádných právních či morálních norem. Vykonával jsem svou práci, která Dopravnímu podniku a tím i městu přinesla konkrétní výsledek. Vyvinutá aplikace je funkční, je v této oblasti unikátní a zejména v „covidové“ době se osvědčují její funkce, kdy uživatel může vše vyřešit ve svém mobilním zařízení a nemusí osobně navštěvovat žádná obchodní místa. I přesto, co jsem právě uvedl, jsem dnes na schůzce s koaličními partnery panu primátorovi nabídl svou rezignaci na funkci náměstka, což bylo ze strany pana primátora i partnerů akceptováno. Činím tak i po dohodě se svou rodinou. Dohodli jsme se na postupu předání projektů a dalších mých aktivit tak, abych svou pozici opustil k 16. 4. 2021.

Nešel jsem na radnici dělat politika, ale manažera, který chce pro město, ve kterém se narodil a žije celý život, pracovat. V tuto chvíli jsem se ale střetl s politickou realitou a nechci nijak omezovat skvěle fungující koalici. Také bych rád dokázal lidem, a především našim voličům, jichž si hluboce vážím, že nelpím na pozicích, a že jsem schopen sebereflexe, a to i v případě, kdy nedošlo k žádnému porušení zákona a mé jednání neznamenalo pro město žádnou újmu. Kromě osobního zklamání z jednání zastupitele Konečného, který se mě na tuto skutečnost, ač stranický kolega, ani jednou nezeptal, nepociťuji nic negativního, protože vím, že i jako řadový
zastupitel budu moci pro naše město vykonat ještě mnoho užitečného.

Na závěr mi dovolte ještě jedno doplnění. Setkal jsem se jak ve vedení města, tak i na jednotlivých magistrátních odborech, se skvělými a pracovitými lidmi, a chtěl bych jim za spolupráci poděkovat. A také děkuji všem, co mi zasílali a stále zasílají vyjádření podpory a doufám, že jsem je svým rozhodnutím nezklamal.