Ladislav Přívozník podtrh prevenci a mluvil o sdělování pravdy. "Pravdu je třeba znát a pak věřit postupům, nebát se ptát, když už nemoc přijde," řekl. I on byl velmi rád, že mohl téma rakoviny, onkologie otevřít a přispěl, že toto téma nemůže být tabu. Následovaly tři příběhy onkologických pacientů. Paní Žaneta mluvila o svém nalezení bulky a dalším postupu léčby, chemoterapie, která ji připravila o vlasy, ale jak řekla, to je to nejmenší. Všichni nejen ji popřáli sílu.

Zdroj: Jana Vandlíčková

Druhý příběh se týkal Sofinky, která na setkání přijela do Prachatic, aby poděkovala Lucii Staňkové. Sofinka je po léčbě 4 roky. V době léčby dostala právě paruku a na venek vše rodina zvládla i díky této pomoci. Dojetí, slzy, přání. A poslední příběh je můj: Mám tři dcery, dvě po těžkých onkologických operacích, když jim byl 1 rok a 1,5 roku, nebudu uvádět věk dnes, ale jsou dospělé krásné, zdravé a mnou milující. A tak i my dnes pomáháme dalším rodinám vše zvládat, hledat pomoc, léčbu, pomůcky, organizovat akce, jako byla ta dnešní, tak jako mi před lety nevěděli, kam a na koho se obrátit. Ani pro nás není dnes toto téma tabu.

Baletní vystoupení žáků prachatické ZUŠ s názvem Vítej, advente!
VIDEO: Baletky potěšily rodiče na prknech prachatického divadla

Spolek Nové háro založila dcera paní Lucie Staňkové Markéta z Lužic u Mostu, v roce 2017. Markétka zemřela v devatenácti letech v roce 2018 a nyní v její myšlence pokračují rodiče, přátelé. Posláním je zprostředkovat nemocným dětem a mladým lidem po ztrátě vlasů tím, že jim zadarmo vyrobí paruku z pravých vlasů.

Darovat své „háro“ je krásné gesto, které nic nestojí, ale přitom hodně znamená. A to právě na našem pátečním setkání dokázala Anička z Volar. Koneckonců vlasy zase narostou, ale ten dobrý pocit si v sobě ponese napořád. Kadeřnice Anya Horváthová ostříhala a vyrobila Aničce účes dle jejího přání.

Osmiletá Anička z Volar věnovala přes třicet centimetrů svých vlasů spolku Nové háro na výrobu paruk pro onkologicky nemocné děti.
Anička zkrátila účes na mikádo, své vlásky dala na dobrou věc

Do bohatého programu byla zařazeno i „bubnování“ muzikoterapeuta a výrobce bubnů Pavla Jasanského, který se pokusil zaktivizovat, zharmonizovat přítomné, podělit se o svou životní vášeň, předat sílu, radost, pokusil se naučit přítomné africkou píseň …. Podařilo se. Setkání bylo také nabídkou dalších aktivit pro dobrovolníky, dárce. Bonusem pak dvě výstavy doBRovolnictví v prostorech společnosti KreBulu na Zlaté stezce 145, kterou připravil Jiří Gabriel Kučera a výstava Jak, kdy a s kým na dobrovolnictví aneb Firemní dobrovolnictví MěÚ PT v Zimní zahradě Městského úřadu v Prachaticích. Obě výstavy mohou být pro vás inspirací, k vzhlédnutí jsou po celý měsíc prosinec 2022.

Hanka Rabenhauptová