Tradičně si připravili předvánoční vystoupení tentokrát s názvem Vítej, advente! Na pódiu vystoupily žákyně všech ročníků tanečního oboru a hlediště s úžasem sledovalo, jak jsou jejich děti šikovné.

Zdroj: Nikola Beranová

Olga Pilátová s tanečníky připravila deset různých vystoupení. Některé z nich doprovázeli hudbou žáci hudebního oboru Základní umělecké školy. Svou troškou do mlýna přispěli také žáci oboru výtvarného, ti totiž vystoupení doprovodili svými obrazy.

Zdroj: Nikola Beranová