Maximálně do konce února by novým majitelem vimperského zámku mohlo být ministerstvo kultury.


Potvrdil to ředitel Správy NP a CHKO Šumava Jiří Mánek. „Jak Správa, tak ministerstvo životního prostředí jedná o převodu nemovitosti na ministerstvo kultury," řekl Jiří Mánek. Jednání je podle jeho slov tak daleko, že ministerstvo kultury předběžně přislíbilo, že si zámek převezme. Jenomže přibližně stejně daleko byla jednání o převodu ještě v době, kdy byl ředitelem Správy Jan Stráský. Již v dubnu obdržel Deník z ministerstva kultury písemně potvrzení, že má ministerstvo kultury o vimperský zámek zájem.


Stále platné zůstává, že převod by řešil i dvě pracovní místa v rámci muzea, které se nachází v areálu zámku. „Pokud se týká dvou zaměstnanců v muzeu na zámku, budeme předávat nemovitost včetně těchto dvou lidí. Nebudeme jim ale hradit mzdu," odpověděl ředitel Mánek. Narážel tak na požadavek ministerstva kultury z prvopočátků jednání, které chtělo hradit alespoň po určitý čas po převodu mzdové náklady za pracovníky muzea.


Přesný termín, kdy by mělo k převodu zámku na ministerstvo kultury dojít, ale ředitel Správy nesdělil. „Řekněme, že převod je ve fázi, že do jednoho, maximálně dvou měsíců by se měl uskutečnit," dodal Jiří Mánek.


Zámek Vimperk byl v roce 2010 zapsán na seznam národních kulturních památek. Před koncem roku 2011 oslovil písemně bývalý ředitel Správy Jan Stráský desítky státních institucí a organizací s nabídkou na převzetí zámku jako nepotřebného majetku státu. Na začátku roku 2012 projevil o zámek zájem soukromý investor podnikající v oblasti hotelnictví a neoficiálně prověřovalo možnosti také ministerstvo zemědělství. Zatím nejdále se dostala jednání o převodu zámku Vimperk s ministerstvem kultury, které pověřilo prověřením možností Národní památkový ústav v Českých Budějovicích. Ministerstvo životního prostředí zaslalo v dubnu loňského roku ministerstvu kultury dopis, ve kterém vyjadřuje souhlas s převodem objektu zámku do příslušnosti hospodaření Národního památkového ústavu a současně byl Správě NP a CHKO Šumava zaslán prostřednictvím odboru zvláště chráněných částí přírody MŽP pokyn, aby vstoupila v jednání s Národním památkovým ústavem, při kterém budou dohodnuty další kroky k úspěšnému převodu objektu zámku včetně dvou pracovních míst z vimperského muzea.