Během právě probíhající opravy kostelní věže byla sejmuta kopule a z ní vytaženo válcovité kovové pouzdro. Co se v něm nachází, až do úterní šestnácté hodiny nikdo netušil. „Jedinou zprávu, kterou máme o snesení báně je z roku 1876, kdy zde byl nalezen německý zápis z roku 1751 a tři výtisky Pražských novin. Zda došlo k otevření schránky i později nevíme," prozradil jedinou informaci o dosavadní manipulaci s železnou tubou starosta Šumavských Hoštic Petr Fleischmann.
Nicméně již před samotným otevřením se na stole objevil svazek historických materiálů doplněný o sbírku platidel. „V roce 1970 ukryl při opravě do fasády Josef Krejsa jiné pouzdro s novinami, platidly, pohlednicemi a pamětním zápisem," vysvětlil starosta, přítomnost historických artefaktů ještě před samotným otevřením schránky. Ten se pak úderem šestnácté hodiny za přítomnosti občanů i faráře Michala Pulce chopil pilky a během několika okamžiků vysypal obsah železné tuby na stůl.
Kdo očekával listiny staré několik století byl zřejmě zklamán, nicméně i tak se před přítomnými otevřel malý pohled do historie obce. „Výtisk Rudého práva, Vimperské pravdy, Lidové demokracie, Lidové správy a Jihočeská pravdy, osm mincí z let 1921 až 1950, zpráva tehdejšího faráře P. Josefa Lence, živnostníka Josefa Tůmy a dopis Okresního stavebního komunálního podniku," vyjmenoval Petr Fleischmann jednotlivé položky, které jednoznačně prozradily, že pouzdro bylo zapečetěno v září roku 1951.
Kam se poděly starší dokumenty, které podle zvyku měly být vloženy zpět společně s novými nikdo netuší. I když jedna možnost se přeci jen nabízí. „Ve špičce věže byly pouzdra dvě. Jedno však stářím poškozené, prázdné, jen s hnízdem uvnitř. Je možné, že právě tam se nacházel obsah zaznamenaný v roce 1876," nabídl odpověď na otázku, která zajímala snad každého z přítomných, starosta Petr Fleischmann.
Veškeré nalezené materiály obec naskenuje a poté krátce vystaví ve škole. Po doplnění o nové materiály pak budou vráceny zpět do báně kostelní věže.                        Jaroslav Pulkrábek