Podle prachatického starosty je totiž navýšení kapacity vodojemu strategický krok pro budoucí generace. „Vody z vlastních zdrojů máme dostatek. Soustavu připravenou na to, abychom ji mohli začít posílat do dalších částí města,“ vysvětlil. Rozhodně ale nejde o to, aby celé město bylo zásobováno vodou z vlastních zdrojů. To podle něj není možné. I když Martin Malý připouští, že se současného stavu odběru čtyřiceti procent vlastní a šedesáti procent římovské vody, by to mohlo být vyrovnané, tedy padesát na padesát. „Vody máme k dispozici dostatek. V současné době se nádrž ve vodojemu dvakrát až třikrát za den vymění a část nezachycené vody odtéká. Malá kapacita vodojemu nás limituje. My chceme docílit většího záchytu vody do nádrží, což by nám mohlo pomoc například v případě havárie a ještě bychom mohli vlastní vodou zásobovat další lokalitu ve městě,“ zdůvodnil, proč se vedení města Prachatice snaží kapacitu vodojemu navýšit.

I pokud by se podařilo posílat do vodohospodářského systému města více vlastní vody, nebude to mít vliv na její cenu pro jednotlivé obyvatele.