Obřad se totiž neodehrával u oltáře, jak je zvykem, ale nad skleněnou rakví s ostatky svatého Inocence, který byl umučen údajně v roce 303 a jeho ostatky na Šumavu připutovaly roku 1768. Zdejší farnost ve spolupráci s kulturním střediskem a v sousedství kostela stojícím pivovarem se totiž rozhodla zapomenutý kult tohoto světce oživit a každý přispěl podle svého. Církev se postarala o náboženskou stránku, v pivovaru navařili novou várku devatenáctistupňového Inocence.

Jaroslav Pulkrábek