Součástí školení bylo i vybudování evakuačního centra, které zároveň sloužilo pro výuku. První den hned po nástupu si hasiči postavili výukové stany, zprovoznili kontejner humanitární pomoci, hygienickou část humanitární základny (sprchy a umývárku) a samozřejmě polní kuchyni. Poté začala výuka, kde si hasiči zopakovali znalosti právních předpisů na úseku požární ochrany, povinnosti a práva velitelů a strojníků, seznámili se s prostředky chemické a technické služby a samozřejmě se vzájemně podělili o znalosti a zkušenosti. V podvečer potom probíhala výuka zdravovědy a nácvik výstavby protipovodňových zábran systému Tiger Dam. Druhý den se k velitelům a strojníkům přidali i členové jednotek požární ochrany určených pro plnění úkolů CO. Po teoretickém bloku, kdy probíhaly přednášky z oblasti CO, velitelé a strojníci psali závěrečné testy a dokončovala se výuka zdravovědy (mimochodem v podání zdravotní sestry z ZZS Středočeského kraje velmi svérázně, zajímavě a poutavě), začala praktická ukázka výstavby protipovodňového systému Tiger Dam. Tímto byl program nejen druhého dne, ale i celé odborné přípravy vyčerpán a hasiči se po zrušení „polního ležení“ vydali ke svým domovům. Na závěr patří velké poděkování obci Malovice a SDH Netolice, bez jejichž pomoci a zaujetí pro věc by se takto akce v tak velkém rozsahu nemohla vůbec konat. MILAN RABA ředitel HZS, územní odbor Prachatice