Příkladem je expozice Muzea středního Pootaví Strakonice, které výstavu Symboly Velikonoc nachystalo na období od 15. března do 5. dubna. Na webu muzea najdete odkaz na kanál youtube, jehož prostřednictvím nahlédnete do muzea. Budete si tak moci prohlédnout exponáty, seznámit se s křesťanskými i pohanskými jarními tradicemi a dozvědět se víc o dnech velikonočních svátků, o období půstu, nechybí ani téma tradičních velikonočních dobrot. K online výstavě patří i rukodělná část nebo vzdělávací programy pro školní děti.

I Prachatické muzeum přichystalo výstavu Velikonoce na Prachaticku a kvůli koronakrizi ji už spustilo virtuálně. Na jejím utváření se ještě teď mohou podílet místní obyvatelé a zasílat přes formulář uvedený na webu muzea fotografie ze svého rodinného archivu spojené s prožíváním Velikonoc a přitom mají možnost s fotkami i soutěžit. On-line si prohlédnete dobové fotografie a pohlednice, lidovou tvorbu a panely, z nichž se dozvíte o velikonočních zvycích v jednotlivých svátečních dnech. Expozice potrvá do 18. dubna.

Další akce ve venkovním prostoru

Obyvatelé jihočeských měst nebudou leckde ochuzeni alespoň o velikonoční aktivity pod širým nebem.  Například ve Zlivi před hasičárnou bude stát od 28. března do 5. dubna tzv. velikonoční bříza. Místní ji mohou svými malovanými, zdobenými či z papíru vystřiženými nebo jinak vyrobenými vajíčky ověsit. Cílem je, aby na Velikonoční pondělí byl strom ozdoben co nejvíce vajíčky.

V Lomnici nad Lužnicí si zase děti, které letos nemohou na pomlázku, užijí zábavu na tzv. Velikonoční stezce. Křížem krážem ulicemi města mohou hledat kraslice, luštit rébus a nic neprozrazovat ostatním. Každé z devíti stanovišť nechávejte v původním stavu. Fotky ze stezky a složený rébus posílejte na info@iks-lomnice.cz Akce trvá do 5. dubna.

Velikonoční akce
- virtuální výstava Muzea středního Pootaví Strakonice Symboly Velikonoc od 15. března do 5. dubna
- on-line výstava Prachatického muzea Velikonoce na Prachaticku od 16. března do 18. dubna
- Lomnická velikonoční stezka od 19. března do 5. dubna
- velikonoční strom ve Zlivi od 28. března do 5. dubna