Bývalý papež, který zemřel v roce 2005 a později byl blahoslaven, je samozřejmě nenavštíví, ale v kapli už by měly být uloženy jeho ostatky. „Velikonoce chceme oslavit s Janem Pavlem," plánuje nadšeně ředitel hospicu Robert Huneš.


Pod pojmem ostatky si každý asi představí kostru celého těla nebo část kostí, ale nic takového do Prachatic nedoputuje. V hospicu se mohou těšit na jinou unikátní náboženskou relikvii. „Může to být chomáček vlasů, krev na plátýnku, malinká část těla ve schránce. Co přesně získáme do našeho hospicu, to dosud nevíme. Bude to pro nás překvapení. Stejně tak nevíme, kdy ostatky dorazí," řekl Robert Huneš.


Ten vše koordinuje s českobudějovickým biskupstvím a přeje si, aby obřady v den velké slávy vedl biskup Pavel Posád. Ostatky hospic získá od krakovského arcibiskupství, které vyhovělo jihočeské žádosti. Tu sepsal a do Polska 
k rukám kardinála Stanislawa Dzivisze, někdejšího papežova sekretáře, poslal přímo Robert Huneš ve víře, že by mohl uspět jako některé české farnosti.


„O ostatcích jsem četl v Katolickém týdeníku. Řekl jsem si, že odvážnému štěstí přeje. Žádost tvořila poměrně silnou listinnou složku: s dopisem, historií hospicu, fotografiemi a doporučením od našeho biskupství," popsal Robert Huneš. Uspěl a má z toho radost. „Je to pocit velkého nadšení, emocí. Jan Pavel II. je boží sympaťák. Náš hospic k němu má kladný vztah, protože je mu zasvěcena naše kaple. Ostatky budou mít pro nás velký duchovní i turistický význam," sdělil ředitel hospice. V plánu totiž je, že část těla Jana Pavla II. bude přístupna veřejnosti – určitě při bohoslužbách a na požádání kdykoliv. V hospicu také uvažují o návštěvních hodinách.


A kam Robert Huneš nechá část papežova těla dát? Jsou tři možnosti. „Máme v kapli velký dřevěný kříž, do něhož by se vyfrézoval úložný prostor. Do úvahy připadá kamenná deska obětního stolu nebo zeď pod fotografií Jana Pavla. 
O umístění rozhodneme později," doplnil ředitel hospicu Robert Huneš.