Na jednotlivé připomínky reagoval mimo jiných hlavně jednatel Městské správy domů a bytů Prachatice s. r. o. Jiří Vejvoda. „To, že investuje nájemník do městského bytu, rozhodně nejsou vyhozené prostředky,“ odpovídal Vejvoda na vystoupení jedné z nájemnic s tím, že pokud se nájemník rozhodne, že si třeba udělá na vlastní náklady koupelnu, není to problém. „Může se se mnou spojit, probereme zamýšlenou rekonstrukci, sepíšeme dohodu o zamýšlené rekonstrukci bytu a nájemník ví, co může a za kolik prostředků udělat. V okamžiku, kdy opouští městský byt, jsou mu po započtení opotřebení prostředky proplaceny. V případě, že v domě následně dojde k rekonstrukcím ostatních koupelen, jsou mu proplaceny průměrné prostředky vynaložené v domě. Takže o nic nepřijde,“ ubezpečil Vejvoda.
Podle něho poplatky za vybavení bytu nestanovuje správa. „Je na to vyhláška. Za potravinové a šatní skříně se neplatí nájem, ale poplatek stanovený vyhláškou. Nájemné se platí například pokud jde o nový sporák,“ vysvětloval Vejvoda. Co se týká plísně v bytech, připustil, že jsou byty, kde plíseň je. „Vždy to nemá jednu příčinu. Co byt či dům se příčiny liší,“ dodal.
Jiří Vejvoda shrnul i důvody, proč je potřeba nájemné zvýšit a nastínil, co by se za vybrané nájemné mělo v příštích letech udělat. „Mám připraven pracovní plán na rok 2010 a další výhled na rok 2011, kde je zohledněno zvýšené nájemné. V tomto plánu máme v následujícím roce investice za necelých 28 milionů korun. Týká se to hlavně výměny oken ve většině panelových domů od nejstarších bytovek v centru města až po ulici Italská. Pak máme volnější výhled na rok 2011, kde jsme připravili výměnu oken v Národní a Budovatelské ulici, opravy střech bez uvažovaných investic do zateplení, kde by se mohly využít dotace,“ popsal Vejvoda výhled investic do městského bytového fondu v nejbližších dvou letech.
Mnohem vyšší náklady si ale vyžádá zateplení panelových domů. „Podle odhadu nákladů, pokud bychom chtěli zateplovat domy v Národní 1002, 1003, 1007 až 1009, vyšlo by to na 54 milionů korun. Z toho by nejvyšší dotace činila maximálně patnáct milionů korun. Jednat by se mělo o dotační titul Zelená úsporám a o dotační titul Panel. Šlo by o kombinaci obou. Podle mých informací by to bylo maximálně ve výši třiceti procent uznatelných nákladů. Takže na město zbývá zaplatit minimálně 40 milionů korun. To jsou prostředky, které jinak než z nájmů nemůžeme získat. Buď z případného zvýšení budeme bytový fond opravovat a zvyšovat kvalitu bydlení na úroveň, kterou byste si přáli, nebo ne, ale pak žádné investice, které jsem vyjmenoval nebudeme schopni provést. Je i ve vašem zájmu, aby domy byly zatepleny a vyměnila se okna. Pak ušetříte na teple a část prostředků, které se budou muset věnovat na zvýšení nájemného, se vám vrátí na službách,“ argumentoval Vejvoda.