Dvanáct pro

Dvanáct zastupitelů z patnácti přítomných nakonec zvedlo ruku pro to, aby město požádalo o dotaci na modernizaci knihovny a po rekonstrukci pak pro její přestěhování.

„Prostory, které si knihovnice vybraly, nevyhovují staticky. Optimální nosnost je sedm set padesát kilogramů na metr čtvereční pro knihovnu. Prostory, kde je nyní posilovna a které knihovnice chtějí, mají nosnost pět set kilogramů na metr čtvereční,“ uvedl jeden z důvodů, proč do vybraných prostor knihovnice nemohou, starosta města Pavel Dvořák. Doplnil, že náklady na provoz knihovny v nových prostorech budou mnohem nižší s ohledem na více metrů, které knihovna dostane, než nyní.

Statika

„My jsme oslovily několik statiků, kteří nás odkázali na příslušné normy, v nichž je řečeno, že pět set kilogramů na metr je dostačující,“ uvedla k tomuto bodu Milada Šmídová.

Více vtištěném vydání ve středu 27. února 2008.