Výzkumný tým složený z veterinářů, parazitologů a studentů z biologického centra konkrétně fakulty veterinárního lékařství společně se zástupci dalších institucí jako CEITEC Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství a České zemědělské univerzity v Praze mapuje šíření nových druhů klíšťat na českém území a žádá veřejnost o spolupráci. "V letošním roce pátrání po exotických klíšťatech cílí i na majitele koní," upřesnila referentka publicity biologického centra Daniela Procházková.

STOVKY ÚDAJŮ

Klíšťata patří v naší přírodě k nejvýznamnějším přenašečům zoonóz, tj. infekčních onemocnění cirkulujících mezi lidmi a zvířaty jako je borelióza a klíšťová encefalitida. V předchozích letech vědci v projektu Najdi pijáka monitorovali výskyt pijáka lužního, což je klíště pocházející z teplejších oblastí Evropy a dosud bylo v Čechách neznámé. Díky zapojení veřejnosti tým získal stovky údajů o rozšíření tohoto druhu na území České republiky.

Pozitivní reakce veřejnosti vědce podle doktorky Kristýny Hrazdilové zabývající se diagnostikou babeziózy zvířat mile překvapila. "Výsledky uplynulých let sledování výskytu pijáků ukazují, že jsme v ČR svědky expanze tohoto klíštěte a související rostoucí hrozby psí babeziózy – akutního onemocnění psů,” přibližuje výskyt tohoto nového onemocnění ohrožujícího psy.

NOVÉ DRUHY U KONÍ

Díky majitelům koní, kteří hlásili výskyt neznámých klíšťat na svých zvířatech, vědci objevili nejen pijáky lužní, ale také exotická klíšťata rodu Hyalomma, pro naše území u domácích zvířat dosud neznámá. V místech svého výskytu (severní Afrika, jižní Evropa) klíšťata rodu Hyalomma přenáší řadu významných infekčních nemocí lidí i zvířat, včetně Krymžsko-konžské hemoragické horečky. Naštěstí je ale riziko zavlečení těchto infekcí do ČR zatím minimální, mimo jiné díky tomu, že dospělci nesají obvykle krev na člověku.

Díky zájmu majitelů koní podle profesora Davida Morkého od loňského roku vědci vědí, že se „obří“ klíšťata rodu Hyalomma vyskytují na konci léta v teplých oblastech Čech a Moravy. "Tato klíšťata jsou u nás návštěvníky z jihu, kteří přicestovali na stěhovavých ptácích. Díky metodám sekvenace DNA se nám podařilo potvrdit, že některá z nalezených klíšťat pochází až ze subsaharské Afriky. Typickým hostitelem hyalom jsou velcí kopytníci a naprostá většina nálezů u nás pochází z koní,“ upřesnil jeden z autorů projektu.

OBŘÍ KLÍŠŤATA

Tato klíšťata se dají snadno odlišit díky velikosti – nasátá samice může měřit až 2,5 centimetru - a příčně pruhovaným končetinám. Výzkum klíšťaty přenášených infekcí u koní na základě studia DNA parazitů prokázal v ČR zcela nově také výskyt piroplazmózy koní, onemocnění přenášeného v Evropě právě šířícím se pijákem lužním. Informace o výskytu pijáků na koních a detekce parazitů v těchto klíšťatech mohou veterinárním lékařům do budoucna pomoci odhadnout rizika této infekce u koní v ČR.

„Rádi bychom touto cestou vyzvali širokou veřejnost i majitele koní a psů: všímejte si klíšťat ve svém okolí na svých zvířatech a zapojte se do ambiciózního výzkumu, pomozte nám hledat pijáky a exotická klíšťata napadající psy i koně! Pomůžete tím upřesnit riziko výskytu významných infekčních onemocnění u zvířat ve vašich regionech!“ vyzývá ke spolupráci profesor David Modrý.

Bližší informace jsou k dispozici na webu projektu www.najdipijaka.cz. Výzkum invazních klíšťat je realizován v rámci projektu Země financovaného Ministerstvem zemědělství České republiky.