Výstavu zahájili starostové obou měst Vít Vavřinec Pavlík, starosta Volar, a Helmut Vogel ze Sankt Oswaldu Ridel Hütte. Vít Vavřinec Pavlík, který je zároveň předsedou Jihočeských výtvarníků, přivítal hosty z Bavorska, samotné umělce a volarskou veřejnost, která přišla v pěkném počtu. Ve svém slově poděkoval bavorským kolegům umělcům, že přijali nabídku vystavovat ve Volarech. "Je to pro mě i naše občany pocta přivítat zde umělce z nedalekého místa za hranicemi," řekl.

Připomenul, že i letos se naváže na tradici mezinárodních výstav. A tak po výstavě mistra z daleké Číny a krásného Moldavska letos přijdou další. "Letos jste to vy, bavorští umělci, a jsem za to rád, neboť je to od nás jen kousek za hranicemi našich států. Jsme i na hranici národních parků Šumava a Bavorského lesa, které nabízejí mnoho zajímavostí včetně umění. Velmi si vážíme, že jste přivezli vaše umění k nám a vítám vás v našem městě. Jsem rád, že o umění se začíná zajímat i mladá a nejmladší generace, což je dobrá vize pro budoucnost a já si toho osobně vážím," dodal Vít Pavlík.

Po té promluvil starosta Sankt Oswaldu Riedel Hütte Helmut Vogel, který poděkoval za pozvání. Projevil radost nad tím, že umělci jeho obce mohou vystavovat ve Volarech. "Pro mne je to velká pocta být u vás ve městě nedaleko našich hranic. Naše města sbližují národní parky a tím pádem, jde tedy o dobrý vztah k přírodě, kultuře a nyní i společenskému dění i životu," uvedl. Krátce představil město, které je v centru Bavorského parku. Do roku 2000 zde byla sklárna a po jejím výhasu je zde nyní soustředěno mnohé k Bavorskému národnímu parku. Představil uměleckou skupinu Gruppe 16, která reprezentuje obec uměním malířství, fotografií a samozřejmě skla. "V roce 2016 náš spolek vstoupil do zajímavého projektu Bez hranic po celé Evropě, za kterou bylo město oceněno v Berlíně hlavní cenou. To, že se nám projekt daří naplňovat je i dnešní setkání u vás na druhé straně hranice a jsme rádi, že naše umění přišlo shlédnout tolik lidí. Na závěr popřál všem hodně úspěchů a štěstí a vyzval k návštěvě tohoto bavorského městečka," upřesnil.

Na závěr pan Michael Schreiner poděkoval za seskupení umělců Gruppe 16. "Číslovka na konci je významná proto, že jsme jako spolek vznikli v roce 2016 a tak proto ona šestnáctka," vysvětlil. Poděkoval za přijetí i možnost vystavovat ve Volarech a předal Vítu Pavlíkovi zajímavý dar v podobě skleněné vázy, kde hlavním motivem je lev. "Lev je váš i náš symbol a proto jsme jej vybrali jako motiv pro tento dárek, Jsme zde u vás moc rádi a těšíme se, na návštěvu vašich lidí i umělců u nás,“ dodal.

Hudební doprovod zprostředkoval bavorský harmonikář, který zahrál několik lidových skladeb a doprovodil tak tvůrčí atmosféru pátečního jarního podvečera.

Výstava potrvá do konce dubna.

Ladislav Beran