Ceremonií provádí královna Knihoslava nebo král Knihoslav, letos to vyšlo na pana krále. Knihovnice Ladislava Škrnová a Marcela Škrnová přivítali děti ze tří prvních tříd základní školy a zhodnotily právě končící školní rok. „V knihovně jsme se letos hodně setkávali mnohé se naučili a hlavně vy jste se ve škole zásluhou svých paní učitelek naučili číst,“ řekla.

Volarský SaxWork vystoupil ve Vimperku.
Volarský Saxwork Quartet slavil výročním koncertem ve Vimperku

Kalendář, který si děti v knihovně po dobu roku vytvářely, List pasování na čtenáře a knížku Bráchova bota, to byly dárečky, které knihovnice pro budoucí čtenáře připravily. „Abyste měli na prázdninách co číst,“ vysvětlila jim, proč dostanou knížku. Pak už ale přečetla slib čtenáře a za zvuku královské Fanfáry přišel král Knihoslav, uklonil se, pozdravil nové čtenáře a řekl: ,,Přijel jsem z daleké země Knihomoly, kde knih je nedohledno a čtenářů ještě více. Do Volar jsem přijel rád, neboť zde noví čtenáři prý hodně vědí a já budu dnes s radostí pasovati. A přivítám do společnosti čtenářů.“

Slavnostní akt pasování následoval hned potom. Mladí čtenáři poklekli a král jim poklepal mečem na obě ramena. Čtenáři museli pronést: „Slibuji.“ Všech čtyřicet sedm nových čtenářů pasoval a děti dostaly jako bonus celoroční půjčování knížek v knihovně zdarma.

Ladislav Beran