Vimperský závod Rohde & Schwarz, výherce prestižního ocenění „Sodexo zaměstnavatel regionu 2021“, se již několik let řadí mezi nejvýznamnější společnosti Jihočeského kraje. V pátek 6. května 2022 vedení společnosti a zástupci odborové organizace uzavřeli novou kolektivní smlouvu. Výsledkem několika týdenního jednání je nárůst tarifních mezd zaměstnanců i vyšší příplatky.

Navzdory nepříznivým podmínkám na trhu v posledních letech, spojených především s pandemií Covid-19, pokračuje společnost Rohde & Schwarz Vimperk v personálním růstu a rozšiřuje své kapacity. Ve vimperském závodě zaměstnává společnost v současnosti více než 900 zaměstnanců. Rohde & Schwarz také neustále investuje do nových technologií a automatizovaných řešení, které umožňují větší efektivitu a flexibilitu výrobních procesů.

Směs lučních květů zkrášluje volarské Náměstí už dva roky. Nechybí ani včelín.
Louky rozkvétají v centrech měst na Prachaticku

Investice se nevyhýbají ani zaměstnancům. Ti se mohou v roce 2023 těšit na rozšíření kapacit oblíbené firemní školky Koumáčci. Kromě nadstandardních benefitů, které společnost svým zaměstnancům dlouhodobě poskytuje, docházelo kontinuálně ke zvyšování mezd u všech pracovníků i v minulých letech. V roce 2021 byl také vyplacen mimořádný bonus ve výši 20.000 Kč za nasazení a obětavost v období pandemie Covid-19. Aby společnost mohla ještě více a lépe reflektovat přání ze strany zaměstnanců, spolupracuje dlouhodobě se ZO OS KOVO.

Nové znění kolektivní smlouvy přináší hned několik zvýšení a příplatků. V první řadě dojde k nárůstu tarifních mezd o 7,75 %. V následujících letech je pak garantován nárůst mezd s ohledem na vývoj inflace. Další úpravy v odměňování se týkají postupného navýšení příplatku na dopravu o 50 % a příplatku za směnný provoz, kdy zaměstnanci získají příplatek 55 Kč/hod za práci v časovém rozmezí od 20:00 do 6:00. Úpravy se také dočká příspěvek na penzijní a zdravotní pojištění, na který nyní snáze dosáhnou i noví zaměstnanci.

Všechno jen kvete.
Podívejte, jak se vydařil jarní úklid v Prachaticích, všechno jen kvete

Nově uzavřená smlouva bude platná po následující 3 hospodářské roky, tedy do 30. 6. 2025. Nárůst mezd a další úpravy příspěvků budou pro Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o. představovat růst objemu mzdových nákladů v novém obchodním roce o 8 %, to představuje jedno z nejvyšších navýšení v rámci průmyslových firem Jihočeského kraje. Nárůstem také dojde ke zvýšení průměrné mzdy v závodě, ta po navýšení přesáhne 44 000 Kč měsíčně. „Naším cílem je udržet si pozici stabilního zaměstnavatele. Kontinuální zvyšování mezd a vyšší investice do našich zaměstnanců chápeme jako logický krok,“ říká Milan Černý, vedoucí Personálního oddělení.

Jak uvádí předseda místní odborové organizace Marek Malý: „Právě ukončené kolektivní vyjednávání bylo ovlivněno strmým růstem inflace, nestabilní geopolitickou situací a dále zesilujícími problémy v dodavatelských řetězcích. Jsem rádi, že i v těchto turbulentních časech se podařilo najít společnou shodu, která v podobě nové kolektivní smlouvy přináší stabilitu a jistotu pro zaměstnance Rohde & Schwarz na další období.“

Vimperský závod Rohde & Schwarz je součástí světového technologického koncernu Rohde & Schwarz působícím v oblastech měřicí, vysílací a mediální techniky, kybernetické bezpečnosti, zabezpečených komunikací a dále v oblasti monitorování a testování sítí se světovým obratem 2,5 miliardy EUR. V jihočeském Vimperku působí Rohde & Schwarz od roku 2001 a svou výrobou pokrývá třetinu celkové produkce koncernu, s 900 zaměstnanci patří k největším a nejstabilnějším zaměstnavatelům regionu.
Základní organizace OS KOVO působí ve vimperském závodě firmy Rohde & Schwarz od jeho vzniku. Odborový svaz KOVO působí v současné době ve více než 60 strojírenských podnicích na jihu Čech. V regionu má více než pět tisíc členů, což představuje přibližně 24 % všech zaměstnanců těchto firem. V rámci kolektivního vyjednávání, jehož cílem je dosažení příznivých mzdových, pracovních a sociálních podmínek pro své členy, však KOVO zastupuje všechny zaměstnance.

Dominik Klement, PR & HR Marketing Officer