Podobně jako v Prachaticích mají i ve Vimperku město rozděleno na atraktivní a neatraktivní zónu, což je dělení spíše podle polohy ve městě. Nutno podotknout, že atraktivitu dělá spíše nabídka podnikatele, než místo samo, to ale určuje výši nájmu. Do atraktivní zóny patří prakticky celé centrum od budovy pošty po náměstí Svobody, vše ostatní je ve druhé zóně. Podle jednatele Městské správy domů Daniela Kaifra už ale město ani v té atraktivní zóně mnoho volných prostor nemá. „Pokud byste se mě teď zeptal, co vám můžeme nabídnout k pronájmu, moc by toho nebylo, spíše to jsou takové zastrčené ležáky," uvedl.

Městská správa domů zajišťuje u nebytových prostor ročně spíše drobnější opravy a menší investice v řádu stovek tisíc korun podle aktuální potřeby. „Jsou to fasády, výměny oken, vchodových dveří, dlažby, vytápění a podobně. Rozhodně to nejsou miliony korun," podotkl Daniel Kaifr .

Zvelebení nebytových prostor tak často financují sami podnikatelé. „Taková možnost tu samozřejmě existuje. Vždy to ale je věcí nájemní smlouvy a je to specifické případ od případu. Pronájmy nebytových prostor řeší rada města a ta musí dopředu případnou investici ze strany nájemce schválit a současně určit, jakým způsobem bude vložená investice odbydlena," potvrdil jednatel Městské správy domů. Možnosti jsou prakticky dvě. Buď si nájemce investovanou částku tak zvaně odbydlí, tedy je mu po dobu platnosti smlouvy odpuštěn běžný nájem, nebo je mu vložená investice ve chvíli, kdy opouští pronajatý prostor, vrácena na základě odpočtu na zhodnocení objektu. „V každém případě ale musí nájemci takovou investici schválit pronajímatel, tedy město, potažmo rada města. Není možné si provést opravy, byť z vlastního, bez souhlasu vlastníka," doplnil Daniel Kaifr.

Jako u bytů ve vlastnictví města, také v případě nájmu nebytových prostor se objeví problémy s neplatiči. „Řekl bych, že u podnikatelů je to obdobné, jako u nájemců v bytech, tedy zhruba deset procent podnikatelů neplatí nebo neplatí včas. V jejich případě je ale řešení rychlejší než u bytů. Většinou se dluhy pohybují ve výši dvou nezaplacených nájmů, následně jim naskočí penále," uvedl Daniel Kaifr.

V souvislosti s dlužnými nájmy z nebytových prostor narazil na jev, který se objevuje častěji v posledních třech čtyřech letech. „Ukazuje se, že ne všichni podnikatelé, kteří se do podnikání pustí, mají dobře promyšlený podnikatelský záměr a odhadnuté a spočítané své vlastní možnosti. Stává se to spíše u začínajících podnikatelů, kteří třeba do roka skončí, protože si to špatně spočítají, nedokáží dostatečně odhadnout příjmy a výdaje. S tím se teď setkáváme docela často," zdůraznil. Podle Daniela Kaifra je to v současnosti jakýsi trend. „Dřív to byli jeden dva, kteří tak rychle skončili, dnes je to skoro padesát na padesát, že do roka začnou mít problémy se splácením a vlastním podnikáním a skončí, protože už to nejsou schopni vyřešit," dodal.